• English
 • Doradztwo dla osób zamożnych

  Fundacje rodzinne – status podatkowy

  Fundacja rodzinna ma stać się istotnym elementem polskiego prawa, oferując nowe możliwości dla procesów sukcesyjnych i gromadzenia majątku rodzinnego. W najnowszym wpisie na naszym blogu przedstawiamy szczegółowo te nowe regulacje, które mają wejść w życie w pierwszej połowie 2023 roku. Dowiedz się, jakie są założenia dotyczące Fundacji Rodzinnej, jej statusu jako podatnika CIT, a także szczegółów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Czytaj o preferencyjnych zasadach opodatkowania i dowiedz się, kiedy Fundacja Rodzinna może podlegać zwolnieniu z podatku CIT.

  Czytaj dalej

  Fundacje rodzinne w porównaniu do innych rozwiązań sukcesyjnych

  Przy planowaniu sukcesji i zarządzaniu majątkiem rodzinnym, warto rozważyć różne dostępne opcje. W Polsce do niedawna popularne były zagraniczne fundacje rodzinne, jednak na drodze do ich pełnego wykorzystania stały bariery prawne, wysokie koszty utrzymania i obsługi prawnej, a także konieczność regularnych podróży zagranicznych. Alternatywą mogą być fundusze inwestycyjne zamknięte, które oferują pewne korzyści podatkowe, wsparcie w zarządzaniu kapitałem i ochronę inwestycji dzięki rygorystycznym regulacjom prawnym.

  Czytaj dalej

  Fundacje rodzinne jako element sukcesji

  Fundacja rodzinna to nowy element w polskim systemie prawnym, który ma na celu usprawnienie procesów sukcesyjnych i zarządzania majątkiem rodzinnym, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorstw rodzinnych. Jest to szczególnie istotne, gdy spadkobiercy założyciela firmy nie mają zainteresowania lub kwalifikacji do prowadzenia biznesu.

  Czytaj dalej

  Fundacja rodzinna – Aspekty podatkowe wypłaty z fundacji na rzecz beneficjentów

  Czy wiesz, jak opodatkowane są dochody Fundacji Rodzinnej? W naszym najnowszym wpisie przyglądamy się aspektom opodatkowania na etapie wypłaty świadczeń beneficjentom. Dowiedz się, jak wygląda sytuacja, gdy fundacja zostaje rozwiązana, jakie są zasady dotyczące podatku CIT, czy też jakie konsekwencje podatkowe mają świadczenia dla osób z „zerowej grupy podatkowej”. Zajmujemy się również kwestią przekazania majątku oraz świadczeń na rzecz fundatora i beneficjentów, a także potencjalnymi konsekwencjami dla osób trzecich niebędących beneficjentami czy fundatorami

  Czytaj dalej

  Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

  Fundusze inwestycyjne oferują inwestorom możliwość zbiorowego inwestowania środków pieniężnych, zgodnie z regulacjami na różne papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. W Polsce mamy do czynienia z trzema rodzajami funduszy inwestycyjnych: otwartymi (FIO), specjalistycznymi otwartymi (SFIO) i zamkniętymi (FIZ), które różnią się między sobą m.in. statusami podatkowymi.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Fundacja rodzinna – Aspekty podatkowe wypłaty z fundacji na rzecz beneficjentów

  Opodatkowanie dochodów Fundacji rodzinnej nastąpi co do zasady dopiero na etapie wypłaty świadczeń beneficjentom. W tym przypadku podstawę opodatkowania stanowić będzie: przychód w wysokości wartości świadczenia przekazanego przez Fundację rodzinną bezpośrednio lub pośrednio na rzecz beneficjenta lub fundatora albo przychód odpowiadający wartości przekazanego mienia w związku z rozwiązaniem tej osoby prawnej. Jednocześnie, szczególnie istotne jest, […]
  Czytaj dalej