• English
 • Doradztwo dla osób zamożnych

  Zmiany dla inwestujących w fundusze kapitałowe

  Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Obecnie podatek od zbycia tytułów jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych rozliczany jest ryczałtowo na podstawie art. 30a ustawy o PIT. Zapraszamy do zapoznania się z całością  materiału.

  Czytaj dalej

  Fundacje rodzinne – status podatkowy

  Fundacja rodzinna ma stać się istotnym elementem polskiego prawa, oferując nowe możliwości dla procesów sukcesyjnych i gromadzenia majątku rodzinnego. W najnowszym wpisie na naszym blogu przedstawiamy szczegółowo te nowe regulacje, które mają wejść w życie w pierwszej połowie 2023 roku. Dowiedz się, jakie są założenia dotyczące Fundacji Rodzinnej, jej statusu jako podatnika CIT, a także szczegółów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Czytaj o preferencyjnych zasadach opodatkowania i dowiedz się, kiedy Fundacja Rodzinna może podlegać zwolnieniu z podatku CIT.

  Czytaj dalej

  Fundacje rodzinne w porównaniu do innych rozwiązań sukcesyjnych

  Przy planowaniu sukcesji i zarządzaniu majątkiem rodzinnym, warto rozważyć różne dostępne opcje. W Polsce do niedawna popularne były zagraniczne fundacje rodzinne, jednak na drodze do ich pełnego wykorzystania stały bariery prawne, wysokie koszty utrzymania i obsługi prawnej, a także konieczność regularnych podróży zagranicznych. Alternatywą mogą być fundusze inwestycyjne zamknięte, które oferują pewne korzyści podatkowe, wsparcie w zarządzaniu kapitałem i ochronę inwestycji dzięki rygorystycznym regulacjom prawnym.

  Czytaj dalej

  Fundacje rodzinne jako element sukcesji

  Fundacja rodzinna to nowy element w polskim systemie prawnym, który ma na celu usprawnienie procesów sukcesyjnych i zarządzania majątkiem rodzinnym, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorstw rodzinnych. Jest to szczególnie istotne, gdy spadkobiercy założyciela firmy nie mają zainteresowania lub kwalifikacji do prowadzenia biznesu.

  Czytaj dalej

  Fundacja rodzinna – Aspekty podatkowe wypłaty z fundacji na rzecz beneficjentów

  Czy wiesz, jak opodatkowane są dochody Fundacji Rodzinnej? W naszym najnowszym wpisie przyglądamy się aspektom opodatkowania na etapie wypłaty świadczeń beneficjentom. Dowiedz się, jak wygląda sytuacja, gdy fundacja zostaje rozwiązana, jakie są zasady dotyczące podatku CIT, czy też jakie konsekwencje podatkowe mają świadczenia dla osób z „zerowej grupy podatkowej”. Zajmujemy się również kwestią przekazania majątku oraz świadczeń na rzecz fundatora i beneficjentów, a także potencjalnymi konsekwencjami dla osób trzecich niebędących beneficjentami czy fundatorami

  Czytaj dalej

  Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

  Fundusze inwestycyjne oferują inwestorom możliwość zbiorowego inwestowania środków pieniężnych, zgodnie z regulacjami na różne papiery wartościowe i inne prawa majątkowe. W Polsce mamy do czynienia z trzema rodzajami funduszy inwestycyjnych: otwartymi (FIO), specjalistycznymi otwartymi (SFIO) i zamkniętymi (FIZ), które różnią się między sobą m.in. statusami podatkowymi.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe należy skorygować albo zapłacić wykazany na nich VAT – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.560.2023.2.AG

  Wątpliwości podatnika Spółka prowadząca działalność w branży deweloperskiej i zajmująca się kompleksową realizacją projektów z zakresu budownictwa mieszkalnego oraz komercyjnego (dalej: „Spółka”) wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretację indywidualnej. We wniosku Spółka wskazała, że dla realizowanych przedsięwzięć deweloperskich zakłada zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze, które są prowadzone przez bank. Proces sprzedaży nieruchomości jest następujący – Spółka zawiera […]

  Czytaj dalej

  Wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu ciężarowego oraz związanych z jego eksploatacją – NSA z 11 maja 2023 r. sygn. akt I FSK 929/20

  Przedmiot sporu i stanowisko organu podatkowego Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej (dalej: „Spółka”) zakupiła w sierpniu 2018 r. samochód ciężarowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą, z której Spółka odliczyła 100% kwoty VAT, mając na uwadze, iż cechy konstrukcyjne tego samochodu spełniają wymogi, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy […]

  Czytaj dalej

  TSUE rozstrzygnął kto ponosi odpowiedzialność za puste faktury wystawione przez pracownika posługującego się w sposób nieuprawniony danymi swojego pracodawcy

  Sprawa dotyczyła pustych faktur wystawianych rzekomo przez polską spółkę prowadzącą działalność m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw. W toku kontroli podatkowej organy podatkowe ustaliły, że w okresie od stycznia 2010 r. do kwietnia 2014 r. spółka wystawiła 1679 faktur wykazujących kwotę VAT nieodzwierciedlającą rzeczywistej sprzedaży towarów w łącznej wysokości blisko 1,5 mln zł. Faktury te […]

  Czytaj dalej