• English
 • Strefa wiedzy

  11.12.2019

  WHT

  Zgodnie z projektem rozporządzenia czasowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostanie przedłużone do dnia 30 czerwca 2020 roku. Co to oznacza?

  Pobierz
  14.11.2019

  Zatory płatnicze

  Ulga na złe długi pozwoli wierzycielom na zmniejszenie podstawy opodatkowania o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (rachunku). Z drugiej zaś strony, nowe przepisy zobowiązują dłużnika do zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczoną uprzednio do kosztów uzyskania przychodu wartość zobowiązania nieuregulowanego w powyżej wskazanym terminie.

  Pobierz
  29.10.2019

  IP Box

  1 stycznia 2019 r. w życie weszły przepisy dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W naszym alercie wyjaśniamy na czym polega ulga IP Box i jakie prawa własności intelektualnej są kwalifikowane.

  Pobierz
  21.10.2019

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów “jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.” Ministerstwo wyjaśnia, że “posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.” Jakie obowiązki rodzi zatem wprowadzenie Rejestru po stronie przedsiębiorców? Zachęcamy do zapoznania się z naszym Tax Alertem.

  Pobierz

  NEWSLETTER

  Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w naszej firmie i w dziedzinie podatków? Wpisz poniżej swój adres e-mail.

  Nie wysyłamy spamu, a Twój mail jest bezpieczny. Sprawdź naszą politykę prywatności

  08.10.2019

  Zmiana wysokości kar grzywny na gruncie KKS

  Zgodnie z planowaną nowelizacją jeżeli dojdzie do uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek popełnionego przestępstwa skarbowego bądź wykroczenia skarbowego, to poza zwróceniem uszczuplenia (100%), sąd będzie zobowiązany nałożyć grzywnę w wysokości dodatkowych 100% lub 50%. Otwiera to drogę do nakładania gigantycznych kar grzywny w wysokości 200% należności publicznoprawnej. Należy pamiętać, że jest to odpowiedzialność osobista sprawcy przestępstwa skarbowego, w tym członków zarządu spółek. Jak się przed tym zabezpieczyć?

  Pobierz
  25.06.2019

  Biała Lista

  Nowelizacja, która wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., wprowadza tzw. białą listę podatników, która ma zastąpić wykaz podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru i będzie prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co to oznacza dla podatników?

  Pobierz
  30.05.2019

  „Goodwill” nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  W dniu 23 maja 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważne orzeczenie dotyczące określenia podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa (sygn. II FSK 1393/17).

  Wartość firmy (goodwill) w uproszczeniu to nadwyżka ceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nad wartością rynkową składników majątku wchodzących w jego skład.

  Pobierz
  08.01.2019

  Raportowanie Schematów Podatkowych (MDR)

  Od 1 stycznia 2019 r., nowelizacja Ordynacji Podatkowej implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę 2018/822 w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR) tzn. uzgodnień, w których korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podatnik spodziewa się osiągnąć. Polskie przepisy rozszerzają jednak zakres wymaganej przez UE sprawozdawczości.

  Pobierz