• English
 • CIT

  09.05.2024

  Safe Harbour

  Bezpieczna przystań dla pożyczek Regulacje „safe harbour” w kontekście pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi ograniczają ryzyka oraz wymogi dokumentacyjne. Zasady te umożliwiają ochronę przed szacowaniem rynkowego poziomu oprocentowania umów objętych wskazanym mechanizmem, dzięki domniemaniu ich rynkowości. Co więcej, pożyczki te aktualnie nie podlegają obowiązkom sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, gdyż są z tego obowiązku zwolnione. Zatem jest to również mechanizm, który pomaga w optymalizacji kosztów sporządzenia tego rodzaju dokumentacji. 

  Czytaj dalej
  07.05.2024

  Od 1 stycznia 2025 r. kasowy PIT

  Dnia 23 kwietnia 2024 r. opublikowano projekt zmian w ustawie o PIT oraz w ustawie o ryczałcie (dalej: „Projekt”), który zakłada wprowadzenie dla podatników PIT możliwości rozliczania się metodą kasową, czyli odroczenie momentu powstania opodatkowanego przychodu do czasu uregulowania płatności przez kontrahenta. Według zapowiedzi rządzących proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Kto będzie mógł skorzystać z metody kasowej? Z takiej formy opodatkowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych:  

  • Według zasad ogólnych (skala podatkowa);  
  • Według podatku liniowego;
  • Według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; 
  Korzystający z ulgi IP-BOX.

  Czytaj dalej
  02.05.2024

  Szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem FIZ

  Do głównych zalet Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) należy dywersyfikacja ponoszonego ryzyka ekonomicznego dzięki powierzeniu środków podmiotowi, który specjalizuje się w dokonywaniu inwestycji, tj. towarzystwu funduszy inwestycyjnych. Wykorzystanie FIZ-u daje także możliwość przeprowadzenia skutecznej sukcesji majątku i uniknięcie jego rozdrobnienia. Dodatkowo zaletą jest przewidziane zwolnienie podatkowe z pewnymi wyjątkami dotyczącymi inwestycji związanych ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

  Czytaj dalej
  25.04.2024

  Kontrole organów podatkowych w zakresie cen transferowych

  Ryzyko zidentyfikowania nieprawidłowości w ramach kontroli wzrasta i wiąże się z coraz większą specjalizacją organów administracji skarbowej oraz starannym doborem podmiotów będących obiektem działań kontrolnych. Wzrasta zatem liczba kontroli zakończonych tzw. domiarem podatkowym. Organy podatkowe dysponują także szerszym wachlarzem narzędzi analitycznych, a pozyskane w ten sposób informacje są wyższej jakości.

  Czytaj dalej
  18.04.2024

  Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

  Fundusze inwestycyjne umożliwiają swoim uczestnikom zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych we wspólnym interesie w określone odpowiednimi regulacjami papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

  W Polsce fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako:

  • fundusz inwestycyjny otwarty (FIO),
  • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO),
  • fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).
  W zależności od rodzaju, każdy z funduszy posiada odmienny status podatkowy.

  Czytaj dalej
  02.04.2024

  Problemy z formularzem TPR

  Cyfryzacja dotyka coraz więcej obszarów naszego życia. Nie inaczej jest w sferze podatków.  Formularze TPR na potrzeby raportowania cen transferowych, bo o nim dziś słów kilka, są od tych za rok 2022 składane w postaci formularzy online. Niemniej jednak, pomimo oczywistych korzyści, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, podatnicy często napotykają różnorodne problemy, w szczególności te techniczne podczas składania wskazanego formularza w nowej formie.

  Czytaj dalej

  Przegląd podatkowy – czy zabezpieczyłeś swoją firmę przed ewentualną kontrolą

  Przegląd podatkowy to proces, który umożliwia weryfikację poprawności przyjętych rozwiązań oraz kalkulacji podatkowych w przedsiębiorstwie. Jego głównym celem jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości oraz obszarów, w których możliwe jest osiągnięcie oszczędności podatkowych. Proces ten łączy w sobie doświadczenie doradców podatkowych z codzienną pracą działu finansowo-księgowego, skupiając się na analizie dokumentów źródłowych. Efektem przeglądu jest poufny raport zawierający rekomendacje mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację rozliczeń.

  Czytaj dalej
  26.02.2024

  Ceny transferowe – wzrost kar oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności

  Jak powszechnie wiadomo prawo podatkowe ulega częstym zmianom, bardziej bądź mniej dynamicznym, w poszczególnych latach. Niestety, razem ze zmianami w prawie podatkowym aktualizacji podlegają również sankcje za niewypełnienie obowiązków z tym związanych. W przedmiotowym opracowaniu przyjrzyjmy się tematowi sankcji za brak sporządzonej dokumentacji cen transferowych.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Sprzedaż zestawu składającego się z towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT

  W celu zwiększania sprzedaży podatnicy decydują się na prowadzenie różnego rodzaju akcji promocyjnych. Jednym z przykładów prowadzenia takich działań jest sprzedaż towarów w zestawach. Korzyścią po stronie kupującego jest to, że cena, jaką płaci za towary nabywane w zestawie jest niższa niż ta, jaką musiałby zapłacić, gdyby zdecydował się kupić towary oddzielnie. Oznacza to, że […]

  Czytaj dalej

  Wniesienie nieruchomości do fundacji rodzinnej może być wyłączone z VAT jako zbycie przedsiębiorstwa

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.174.2024.1.AK Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz wydzierżawiania nieruchomości (zarówno budynkowych jak i lokalowych). W stanie faktycznym wskazano, że zdecydowana większość czynności wykonywanych przez wnioskodawcę jest opodatkowana VAT. W ograniczonym zakresie działalność […]

  Czytaj dalej

  Wynajem pomieszczeń gospodarczych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jest zwolniony z VAT

  W interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2024 r., 0112-KDIL1-2.4012.16.2024.2.DS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) oceniał możliwość stosowania zwolnienia z VAT dla usług najmu pomieszczeń typu schowki, komórki, piwnice przez spółdzielnię. Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, wspomniane pomieszczenia są wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych zarządzanych przez spółdzielnię głównie do przechowywania rowerów, wózków […]

  Czytaj dalej