• English
 • Bezpieczna optymalizacja

  Projekt objaśnień podatkowych z dnia 25 września 2023 r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła (WHT)

  W dniu 28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień WHT (dalej: „Projekt objaśnień”). Projekt objaśnień skupia się na zagadnieniu rzeczywistego właściciela należności (ang. „beneficial owner”). Jest to już drugi projekt objaśnień WHT, gdyż wersja poprzedniego dokumentu z 2019 roku ze względu na liczne odroczenia wejścia w  życie oraz zmiany wspomnianych regulacji nie została opublikowana jako ostateczny dokument.

  Czytaj dalej

  Zmiany dla inwestujących w fundusze kapitałowe

  Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Obecnie podatek od zbycia tytułów jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych rozliczany jest ryczałtowo na podstawie art. 30a ustawy o PIT. Zapraszamy do zapoznania się z całością  materiału.

  Czytaj dalej

  50% koszty uzyskania przychodów jako dodatkowy element obniżenia zobowiązań podatkowych

  50% koszty uzyskania przychodów, choć już funkcjonujące historycznie w przepisach w Polskim Ładzie uległy modyfikacjom, które mogą czynić ich stosowanie jeszcze korzystniejszym. W niniejszym wpisie przedstawimy m.in. możliwości jakie niesie za sobą wdrożenie przedmiotowego rozwiązania oraz wskażemy warunki konieczne, by zastosowanie wskazanego rozwiązania było możliwe.  

  Czytaj dalej

  Status Centrum Badawczo Rozwojowego jako szansa na obniżenie obciążeń podatkowych mimo stosowania ulg innowacyjnych.

  Wdrożenie ulg innowacyjnych to nie wszystko na co może liczyć przedsiębiorca w celu maksymalizacji korzyści podatkowej. Przedsiębiorca ten może również starać się o status Centrum Badawczo Rozwojowym. O tym czym jest taki status? Kto może się o niego ubiegać i jakie korzyści są z tym związane odpowiadamy w niniejszym wpisie.  

  Czytaj dalej

  Licencja na znaki towarowe

  Na gruncie przepisów o cenach transferowych największe wyzwanie dla podatników stanowią transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, zwłaszcza znaków towarowych. Wyzwaniem staje się zarówno ich wycena, jak i ustalenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia za korzystanie z nich. Kolejną trudnością podatników jest zwiększone ryzyko zakwestionowania wynagrodzenia ustalonego przez strony przez organy podatkowe w toku kontroli, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2022 r. (sygnatura I SA/Lu 190/22).

  Czytaj dalej

  Safe harbour – instytucja warta zachodu?

  Safe harbour, czyli tzw. bezpieczna przystań to mechanizm umożliwiający podatnikom uproszczenia na gruncie cen transferowych. Zastosowanie tej regulacji niesie za sobą szereg istotnych korzyści, takich jak zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Warto mieć jednak na uwadze, że skorzystanie z safe harbour wymaga spełnienia określonych warunków ustalonych przez ustawodawcę. Czy jest to zatem instytucja warta zachodu?

  Czytaj dalej

  Estoński CIT – pożyczka

  Zapadają pierwsze wyroki sądów administracyjnych w sprawie udzielania pożyczek przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT na rzecz podmiotów powiązanych. Czy to zapowiedź jednolitego podejścia do sprawy?

  Czytaj dalej

  Ulga na ekspansję / Ulga prowzrostowa

  Ulga na ekspansję, zwana również ulgą prowzrostową jest bardzo atrakcyjną preferencją podatkową dostępną zarówno dla podatników PIT jak i CIT. Ulga ta daje możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży swoich produktów.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe należy skorygować albo zapłacić wykazany na nich VAT – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.560.2023.2.AG

  Wątpliwości podatnika Spółka prowadząca działalność w branży deweloperskiej i zajmująca się kompleksową realizacją projektów z zakresu budownictwa mieszkalnego oraz komercyjnego (dalej: „Spółka”) wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretację indywidualnej. We wniosku Spółka wskazała, że dla realizowanych przedsięwzięć deweloperskich zakłada zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze, które są prowadzone przez bank. Proces sprzedaży nieruchomości jest następujący – Spółka zawiera […]

  Czytaj dalej

  Wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu ciężarowego oraz związanych z jego eksploatacją – NSA z 11 maja 2023 r. sygn. akt I FSK 929/20

  Przedmiot sporu i stanowisko organu podatkowego Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej (dalej: „Spółka”) zakupiła w sierpniu 2018 r. samochód ciężarowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą, z której Spółka odliczyła 100% kwoty VAT, mając na uwadze, iż cechy konstrukcyjne tego samochodu spełniają wymogi, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy […]

  Czytaj dalej

  TSUE rozstrzygnął kto ponosi odpowiedzialność za puste faktury wystawione przez pracownika posługującego się w sposób nieuprawniony danymi swojego pracodawcy

  Sprawa dotyczyła pustych faktur wystawianych rzekomo przez polską spółkę prowadzącą działalność m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw. W toku kontroli podatkowej organy podatkowe ustaliły, że w okresie od stycznia 2010 r. do kwietnia 2014 r. spółka wystawiła 1679 faktur wykazujących kwotę VAT nieodzwierciedlającą rzeczywistej sprzedaży towarów w łącznej wysokości blisko 1,5 mln zł. Faktury te […]

  Czytaj dalej