• English
 • Bezpieczna optymalizacja

  Zapowiedź rządu: Nowe oblicze składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2025 r.

  21 marca 2024 r. na konferencji prasowej, przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany dotyczące wysokości oraz zasad obliczania składki zdrowotnej. Celem zapowiedzianych reform jest uproszczenie systemu oraz zmniejszenie obciążeń finansowych dla przedsiębiorców, w szczególności tych osiągających niskie i średnie dochody.

  Czytaj dalej

  Projekt objaśnień podatkowych z dnia 25 września 2023 r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła (WHT)

  W dniu 28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień WHT (dalej: „Projekt objaśnień”). Projekt objaśnień skupia się na zagadnieniu rzeczywistego właściciela należności (ang. „beneficial owner”). Jest to już drugi projekt objaśnień WHT, gdyż wersja poprzedniego dokumentu z 2019 roku ze względu na liczne odroczenia wejścia w  życie oraz zmiany wspomnianych regulacji nie została opublikowana jako ostateczny dokument.

  Czytaj dalej

  Zmiany dla inwestujących w fundusze kapitałowe

  Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Obecnie podatek od zbycia tytułów jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych rozliczany jest ryczałtowo na podstawie art. 30a ustawy o PIT. Zapraszamy do zapoznania się z całością  materiału.

  Czytaj dalej

  50% koszty uzyskania przychodów jako dodatkowy element obniżenia zobowiązań podatkowych

  50% koszty uzyskania przychodów, choć już funkcjonujące historycznie w przepisach w Polskim Ładzie uległy modyfikacjom, które mogą czynić ich stosowanie jeszcze korzystniejszym. W niniejszym wpisie przedstawimy m.in. możliwości jakie niesie za sobą wdrożenie przedmiotowego rozwiązania oraz wskażemy warunki konieczne, by zastosowanie wskazanego rozwiązania było możliwe.  

  Czytaj dalej

  Status Centrum Badawczo Rozwojowego jako szansa na obniżenie obciążeń podatkowych mimo stosowania ulg innowacyjnych.

  Wdrożenie ulg innowacyjnych to nie wszystko na co może liczyć przedsiębiorca w celu maksymalizacji korzyści podatkowej. Przedsiębiorca ten może również starać się o status Centrum Badawczo Rozwojowym. O tym czym jest taki status? Kto może się o niego ubiegać i jakie korzyści są z tym związane odpowiadamy w niniejszym wpisie.  

  Czytaj dalej

  Licencja na znaki towarowe

  Na gruncie przepisów o cenach transferowych największe wyzwanie dla podatników stanowią transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, zwłaszcza znaków towarowych. Wyzwaniem staje się zarówno ich wycena, jak i ustalenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia za korzystanie z nich. Kolejną trudnością podatników jest zwiększone ryzyko zakwestionowania wynagrodzenia ustalonego przez strony przez organy podatkowe w toku kontroli, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2022 r. (sygnatura I SA/Lu 190/22).

  Czytaj dalej

  Safe harbour – instytucja warta zachodu?

  Safe harbour, czyli tzw. bezpieczna przystań to mechanizm umożliwiający podatnikom uproszczenia na gruncie cen transferowych. Zastosowanie tej regulacji niesie za sobą szereg istotnych korzyści, takich jak zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Warto mieć jednak na uwadze, że skorzystanie z safe harbour wymaga spełnienia określonych warunków ustalonych przez ustawodawcę. Czy jest to zatem instytucja warta zachodu?

  Czytaj dalej

  Estoński CIT – pożyczka

  Zapadają pierwsze wyroki sądów administracyjnych w sprawie udzielania pożyczek przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT na rzecz podmiotów powiązanych. Czy to zapowiedź jednolitego podejścia do sprawy?

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Jak należy dokumentować tzw. nietransakcyjne WDT?

  Przemieszczenie towarów własnych (należących do przedsiębiorstwa) podatnika z terytorium Polski na terytorium innego kraju członkowskiego UE uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (dalej: „WDT”). Przez ww. towary własne rozumie się takie towary, które zostały przez podatnika na terytorium Polski w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia […]

  Czytaj dalej

  Sprzedaż zestawu składającego się z towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT

  W celu zwiększania sprzedaży podatnicy decydują się na prowadzenie różnego rodzaju akcji promocyjnych. Jednym z przykładów prowadzenia takich działań jest sprzedaż towarów w zestawach. Korzyścią po stronie kupującego jest to, że cena, jaką płaci za towary nabywane w zestawie jest niższa niż ta, jaką musiałby zapłacić, gdyby zdecydował się kupić towary oddzielnie. Oznacza to, że […]

  Czytaj dalej

  Wniesienie nieruchomości do fundacji rodzinnej może być wyłączone z VAT jako zbycie przedsiębiorstwa

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.174.2024.1.AK Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz wydzierżawiania nieruchomości (zarówno budynkowych jak i lokalowych). W stanie faktycznym wskazano, że zdecydowana większość czynności wykonywanych przez wnioskodawcę jest opodatkowana VAT. W ograniczonym zakresie działalność […]

  Czytaj dalej