• English
 • Bezpieczna optymalizacja

  50% koszty uzyskania przychodów jako dodatkowy element obniżenia zobowiązań podatkowych

  50% koszty uzyskania przychodów, choć już funkcjonujące historycznie w przepisach w Polskim Ładzie uległy modyfikacjom, które mogą czynić ich stosowanie jeszcze korzystniejszym. W niniejszym wpisie przedstawimy m.in. możliwości jakie niesie za sobą wdrożenie przedmiotowego rozwiązania oraz wskażemy warunki konieczne, by zastosowanie wskazanego rozwiązania było możliwe.  

  Czytaj dalej

  Status Centrum Badawczo Rozwojowego jako szansa na obniżenie obciążeń podatkowych mimo stosowania ulg innowacyjnych.

  Wdrożenie ulg innowacyjnych to nie wszystko na co może liczyć przedsiębiorca w celu maksymalizacji korzyści podatkowej. Przedsiębiorca ten może również starać się o status Centrum Badawczo Rozwojowym. O tym czym jest taki status? Kto może się o niego ubiegać i jakie korzyści są z tym związane odpowiadamy w niniejszym wpisie.  

  Czytaj dalej

  Licencja na znaki towarowe

  Na gruncie przepisów o cenach transferowych największe wyzwanie dla podatników stanowią transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, zwłaszcza znaków towarowych. Wyzwaniem staje się zarówno ich wycena, jak i ustalenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia za korzystanie z nich. Kolejną trudnością podatników jest zwiększone ryzyko zakwestionowania wynagrodzenia ustalonego przez strony przez organy podatkowe w toku kontroli, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2022 r. (sygnatura I SA/Lu 190/22).

  Czytaj dalej

  Safe harbour – instytucja warta zachodu?

  Safe harbour, czyli tzw. bezpieczna przystań to mechanizm umożliwiający podatnikom uproszczenia na gruncie cen transferowych. Zastosowanie tej regulacji niesie za sobą szereg istotnych korzyści, takich jak zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Warto mieć jednak na uwadze, że skorzystanie z safe harbour wymaga spełnienia określonych warunków ustalonych przez ustawodawcę. Czy jest to zatem instytucja warta zachodu?

  Czytaj dalej

  Estoński CIT – pożyczka

  Zapadają pierwsze wyroki sądów administracyjnych w sprawie udzielania pożyczek przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT na rzecz podmiotów powiązanych. Czy to zapowiedź jednolitego podejścia do sprawy?

  Czytaj dalej

  Ulga na ekspansję / Ulga prowzrostowa

  Ulga na ekspansję, zwana również ulgą prowzrostową jest bardzo atrakcyjną preferencją podatkową dostępną zarówno dla podatników PIT jak i CIT. Ulga ta daje możliwość dodatkowego odliczenia kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży swoich produktów.

  Czytaj dalej

  Estoński CIT a ceny transferowe

  Podatek od ryczałtu spółek, czyli tzw. Estoński CIT, to zagadnienie, które od dawna wywołuje wiele pytań i niepewności wśród przedsiębiorców. Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na początku 2023 roku, przyniosły nieco ulgi w tym zakresie, ale wciąż wiele aspektów tego systemu opodatkowania budzi wątpliwości. Szczególnie jedno pytanie zdaje się dominować w dyskusji – czy podatnicy objęci Estońskim CIT są zobligowani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

  Czytaj dalej

  Ulga na prototyp

  Z ulgi na prototyp od 1 stycznia 2022 r. mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Celem tej ulgi jest wsparcie przedsiębiorców do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu nowych i ulepszaniu istniejących produktów, procesów i usług. Będą mogli z niej skorzystać ci podatnicy, którzy poniosą wydatki na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek. Spółka, która zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki po-niesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu, a ponadto zyska możliwość odliczenia dodatkowych wydatków od podstawy opodatkowania.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Zmiany w fakturach korygujących Od 1 września br. znacząca zmiana dotknęła podatników wystawiających faktury korygujące, którzy od tej pory są zobowiązani do wskazywania w nich nowego elementu. W treści faktury korygującej obowiązkowo musi znaleźć się numer identyfikujący KSeF faktury korygowanej. Zasadniczo, obowiązek ten będzie odnosił się do podatników, którzy obecnie korzystają z dobrowolnego KSeF. Z […]

  Czytaj dalej

  Dzierżawa nieruchomości razem z wyposażeniem – jednolita usługa czy świadczenia odrębne? (wyrok TSUE z 4 maja 2023 r. w sprawie C-516/21)

  Przedmiot sporu i stanowisko TSUE   Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki, która oddała w dzierżawę budynek przeznaczony do prowadzenia hodowli drobiu wraz z trwale zainstalowanym wyposażeniem i urządzeniami specjalnie przystosowanymi do tego celu. Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy dzierżawca był zobowiązany do uiszczania jednolitego czynszu (który w 20% odpowiadał dzierżawie ww. wyposażenia i urządzeń).  Zgodnie z niemieckimi przepisami […]

  Czytaj dalej

  Pracodawca nie odliczy ani nie naliczy VAT na zapewnieniu rozrywki pracownikom – wyrok NSA z 6 kwietnia 2023 r. sygn. I FSK 239/20

  Czego dotyczył spór podatnika z Dyrektorem KIS?  Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym wskazała, że organizuje dla swoich pracowników (oraz osób towarzyszących) wyjazdy rozrywkowe. W ramach organizacji wyjazdów spółka m.in. dokonuje zakupu biletów wstępu do kina lub na basen, usług transportu, a także usług gastronomicznych. Spółka nie pobiera żadnych opłat od uczestników wyjazdów. […]

  Czytaj dalej