Fundusz inwestycyjny jako element planowanej sukcesji

Fundusz inwestycyjny – oprócz głównego celu, jakim jest inwestowanie w wybrane instrumenty finansowe – może pełnić ważną rolę w ramach sukcesji majątku czy też firmy. Jeżeli właściciele danego majątku lub przedsiębiorstwa chcą wykorzystać fundusz inwestycyjny jako wehikuł sukcesyjny, to pierwszym elementem jest utworzenie odpowiedniego funduszu.

Fundusz tworzony jest przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego funkcją jest również zarządzanie funduszem. W dalszej kolejności właściciele majątku mogą np. wnieść do funduszu majątek lub środki pieniężne celem objęcia certyfikatów inwestycyjnych.

Główną zaletą dla spadkodawców jest zapewnienie profesjonalnego zarządzania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych majątkiem funduszu, a przez to zapobieganie jego rozdrobnieniu. Udział towarzystwa w procesie gwarantuje także ciągłość zarządzania masą majątkową, efektywność (ze względu na profesjonalny charakter tego podmiotu), a także bezpieczeństwo dla posiadaczy certyfikatów. Zarówno działalność funduszu, jak i towarzystwa jest bowiem nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jednocześnie, w przypadku gdy założeniem struktury z uczestnictwem funduszu inwestycyjnego będzie jej długotrwały charakter to wypracowany majątek w ramach sukcesji międzypokoleniowej może zostać przekazany na rzecz osób najbliższych będących uczestnikami funduszu.