• English
 • Kontakt

  Martini i Wspólnicy Sp. z o.o.
  Spółka doradztwa podatkowego

  Ul. Brzozowa 12 lok. 7,
  00-286 Warszawa

  NIP 7010344414, REGON 146148933,
  KRS 0000422675. Sąd Rejonowy dla
  M.St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS
  Kapitał zakładowy 20.000 zł.

  Spółka wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 456.