W MartiniTax pragniemy, aby każdy współpracownik miał jasną wizję swojej kariery.   

Dążymy do tego, aby rozwój kompetencji następował w dobrej atmosferze, z poszanowaniem planów i ambicji każdego z Nas oraz celów, jakie stawiamy sobie jako kancelaria.  

Dlatego mamy jasną i precyzyjnie określoną ścieżkę kariery, w ramach której każdy współpracownik wie jakie są oczekiwania dla każdego stanowiska oraz jakie są warunki do awansu.

Opracowaliśmy zestaw narzędzi, które pomagają nam kompleksowo zarządzać kształtowaniem ścieżek karier i realizacją strategii rozwoju naszego zespołu. Są to:

  • Opisy stanowisk, pomagają uporządkować wątpliwości dotyczące kompetencji i oczekiwań, jakie stawiane są w danym momencie Twojej kariery. Pomagają skupić się na tym, co najważniejsze oraz świadomie wzrastać w swojej roli. 
  • Program wsparcia merytorycznego (tzw. coaching). Coaching to nic innego jak systematyczne spotkania, w ramach których coach (czy też mentor) udziela swojemu podopiecznemu (tzw. mentee) informacji zwrotnej na temat efektów i jakości jego pracy. Uczestnicy spotkania wspólnie ustalają dalsze cele rozwojowe, sposób i czas ich realizacji.
  • Formularze rozwoju, pomagają w formułowaniu i dokumentowaniu feedbacku, podejmowaniu decyzji na temat szkoleń, planów, celów a docelowo także awansów.  

Nasza strategia jest prosta: nie wprowadzamy korporacyjnych narzędzi kontroli, ale w związku ze wzrostem (faktycznym i tym planowanym) nie możemy pozwolić sobie na pozostawienie rozwoju zawodowego naszego zespołu bez wsparcia. Wierzymy, że ww. narzędzia będą drogowskazami do lepszego i efektywniejszego kształtowania satysfakcjonującej kariery naszych współpracowników.