Fundacje rodzinne jako element sukcesji

Naszym zdaniem, Fundacja rodzinna świetnie sprawdzi się jako element planowania sukcesji w firmach rodzinnych, bowiem częstym problemem w tworzeniu strategii sukcesyjnej jest fakt, że nie wszyscy spadkobiercy założyciela firmy są zainteresowani prowadzeniem działalności biznesowej w danym obszarze, z kolei majątek rodzinny znajduje się w dużej mierze właśnie w aktywach przedsiębiorstwa.

Jedną z głównych zalet Fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie majątku rodzinnego przed jego rozdrobnieniem i utratą w wyniku niewłaściwego zarządzania majątkiem. Przy czym Fundacja rodzinna będzie mogła również stanowić „mechanizm inwestycyjny” dla zgromadzonego w niej majątku, bowiem z uwagi na preferencyjne zasady opodatkowania zysków fundacji będzie to korzystniejsze rozwiązanie niż np. inwestowanie kapitału zgromadzonego w spółkach kapitałowych.

Kolejną zaletą tego mechanizmu jest zapewnienie środków finansowych na przyszłość osobom nie związanym bezpośrednio z biznesem rodzinnym – finansowanie mogą otrzymywać beneficjenci oraz ich spadkobiercy.

Możliwość zgromadzenia majątku w Fundacji rodzinnej będzie zapobiegało podziałowi i rozdrobnieniu majątku pomiędzy spadkobierców – jest to instrument sukcesji pozwalający na faktyczne zachowanie integralności majątku rodzinnego.

Ponadto, Fundacja rodzinna pozwoli na nieprzerwane działanie rodzinnego przedsiębiorstwa po śmierci właściciela (Fundatora) zgodnie z jego wolą, przykładowo Fundator będzie mógł w akcie założycielskim Fundacji zawrzeć zasady dotyczące dokonywania wypłat na rzecz Beneficjentów z uwzględnieniem warunków, których spełnienie mogłoby warunkować wypłatę lub wysokość wypłaty środków finansowych na ich rzecz.

Omawiane rozwiązanie przyczyni się również do sprawnego przekazania majątku w ręce osób o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach, dzięki czemu losy majątku i firm po śmierci jej założyciela (lub wieloletniego właściciela) nie zostaną pozostawione przypadkowi, a na rozwój biznesu nie będą miały wpływu ewentualne konflikty pomiędzy spadkobiercami (Beneficjentami).