• English
 • Zarządzanie podatkami

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Mimo że ustawa wprowadzająca obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF)[1] dla większości podatników wejdzie zasadniczo w życie od 1 lipca 2024 r. to w drodze wyjątku część przepisów obowiązuje już od 1 września br. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy te regulują istotne zagadnienia z punktu widzenia poprawnego dokumentowania transakcji m.in. w zakresie wystawiania faktur korygujących oraz zaliczkowych to podatnicy już teraz powinni zapoznać się ze zmianami. [1][1] Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj dalej

  Czy można amortyzować lokale i budynki mieszkalne wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?

  Na mocy „polskiego ładu” przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, w związku z czym zaczęły się pojawiać pytania jaka okoliczność przesądza o konieczności kwalifikacji nieruchomości jako mieszkalnej bądź niemieszkalnej – czy należy  brać pod uwagę faktyczne przeznaczenie nieruchomości a może sposób jej ujęcia w Klasyfikacji Środków Trwałych?

  Czytaj dalej

  Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych na gruncie podatków dochodowych

  Od 1 stycznia 2023 r.  podatnicy nie są uprawnieni do amortyzacji posiadanych lokali i budynków mieszkalnych, również tych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed wejściem w życie przedmiotowej regulacji (od 1 stycznia 2022 r. nie było możliwości amortyzacji jedynie wspomnianych nieruchomości nabytych w 2022 r.). Nowa norma prawna wzbudziła wątpliwości podatników w zakresie tego, czy nie narusza konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych, która zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostkom i innym podmiotom.

  Czytaj dalej

  Kod QR jako sposób weryfikacji faktury ustrukturyzowanej

  Wymóg oznaczania zwizualizowanej faktury ustrukturyzowanej, np. do formatu PDF albo do postaci papierowej kodem weryfikacyjnym, to kolejny z nowych obowiązków, jaki zostanie nałożony na podatników VAT w związku z planowanym wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF. Oznaczenie wizualizacji faktury takim kodem pozwoli w szczególności na zweryfikowanie, czy dana faktura została wystawiona w KSeF oraz czy dane na niej zawarte są poprawne.

  Czytaj dalej

  Obligatoryjny KSeF to nie tylko nowe obowiązki, ale i nowe kary

  Nie dość, że w związku z planowanym wprowadzeniem przepisów o obligatoryjnym KSeF na podatników zostanie nałożonych szereg nowych obowiązków, to dodatkowo w przypadku braku wywiązania się niektórych z nich, trzeba będzie liczyć się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

  Czytaj dalej

  Nadchodzi Krajowy System e-Faktur – o czym należy pamiętać?

  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur ma stać się obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. Zaawansowany etap legislacyjny rządowego projektu wskazuje, że termin ten wydaje się być realny. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcom, na przygotowanie się do nadchodzących rewolucyjnych zmian, pozostał już mniej niż rok. Z uwagi na to, że wypełnienie obowiązków związanych z KSeF wymaga znacznego zaangażowania, podatnicy powinni być świadomi, że wbrew pozorom nie mają zbyt wiele czasu na rozpoczęcie procesu wdrażania KSeF w swojej organizacji. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zagadnień, które należy uwzględnić w ramach tego procesu.

  Czytaj dalej

  Odwieszenie terminów raportowania MDR tzw. schematów podatkowych krajowych

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia, ogłoszone 16 czerwca 2023 r., zapowiada odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 1 lipca 2023 r. Ta zmiana wpłynie na terminy związane ze schematami podatkowymi (MDR), które zostaną „odwieszone”. Przywrócenie regularnego wykonywania obowiązków związanych z MDR wymaga szczególnej uwagi ze strony osób odpowiedzialnych za schematy podatkowe. Konsekwencje niewywiązania się z tych obowiązków mogą być surowe, w tym potencjalne kary finansowe.

  Czytaj dalej

  Kontrole podatkowe – z czym to się je?

  Kontrola prawidłowości rozliczeń podatkowych, jak i samej działalności podatnika może przybierać różne formy. Spotkać się można z pojęciami takimi jak: kontrola podatkowa, czynności sprawdzające, kontrola celno-skarbowa, postępowanie podatkowe, czy kontrola prowadzona w oparciu o przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców. W poniższym wpisie przedstawimy podstawowe informacje dotyczące trzech najczęściej występujących instytucji o charakterze weryfikacyjnym, które mogą dotyczyć podatnika.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Zmiany w fakturach korygujących Od 1 września br. znacząca zmiana dotknęła podatników wystawiających faktury korygujące, którzy od tej pory są zobowiązani do wskazywania w nich nowego elementu. W treści faktury korygującej obowiązkowo musi znaleźć się numer identyfikujący KSeF faktury korygowanej. Zasadniczo, obowiązek ten będzie odnosił się do podatników, którzy obecnie korzystają z dobrowolnego KSeF. Z […]

  Czytaj dalej

  Dzierżawa nieruchomości razem z wyposażeniem – jednolita usługa czy świadczenia odrębne? (wyrok TSUE z 4 maja 2023 r. w sprawie C-516/21)

  Przedmiot sporu i stanowisko TSUE   Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki, która oddała w dzierżawę budynek przeznaczony do prowadzenia hodowli drobiu wraz z trwale zainstalowanym wyposażeniem i urządzeniami specjalnie przystosowanymi do tego celu. Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy dzierżawca był zobowiązany do uiszczania jednolitego czynszu (który w 20% odpowiadał dzierżawie ww. wyposażenia i urządzeń).  Zgodnie z niemieckimi przepisami […]

  Czytaj dalej

  Pracodawca nie odliczy ani nie naliczy VAT na zapewnieniu rozrywki pracownikom – wyrok NSA z 6 kwietnia 2023 r. sygn. I FSK 239/20

  Czego dotyczył spór podatnika z Dyrektorem KIS?  Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym wskazała, że organizuje dla swoich pracowników (oraz osób towarzyszących) wyjazdy rozrywkowe. W ramach organizacji wyjazdów spółka m.in. dokonuje zakupu biletów wstępu do kina lub na basen, usług transportu, a także usług gastronomicznych. Spółka nie pobiera żadnych opłat od uczestników wyjazdów. […]

  Czytaj dalej