• English
 • Zarządzanie podatkami

  Zapowiedź rządu: Nowe oblicze składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od 2025 r.

  21 marca 2024 r. na konferencji prasowej, przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany dotyczące wysokości oraz zasad obliczania składki zdrowotnej. Celem zapowiedzianych reform jest uproszczenie systemu oraz zmniejszenie obciążeń finansowych dla przedsiębiorców, w szczególności tych osiągających niskie i średnie dochody.

  Czytaj dalej

  Przegląd podatkowy – czy zabezpieczyłeś swoją firmę przed ewentualną kontrolą

  Przegląd podatkowy to proces, który umożliwia weryfikację poprawności przyjętych rozwiązań oraz kalkulacji podatkowych w przedsiębiorstwie. Jego głównym celem jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości oraz obszarów, w których możliwe jest osiągnięcie oszczędności podatkowych. Proces ten łączy w sobie doświadczenie doradców podatkowych z codzienną pracą działu finansowo-księgowego, skupiając się na analizie dokumentów źródłowych. Efektem przeglądu jest poufny raport zawierający rekomendacje mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację rozliczeń.

  Czytaj dalej

  31 grudnia 2023 r. upływa termin publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

  Tylko do 31 grudnia 2023 r. podatnicy, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym, mają czas na opublikowanie na swoich stronach internetowych informacji o strategii podatkowej realizowanej za rok 2022. Dla pozostałych podmiotów termin na publikację informacji o realizowanej strategii za dany rok podatkowy upływa z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu tego roku podatkowego. Szczegóły w materiale.

  Czytaj dalej

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Mimo że ustawa wprowadzająca obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF)[1] dla większości podatników wejdzie zasadniczo w życie od 1 lipca 2024 r. to w drodze wyjątku część przepisów obowiązuje już od 1 września br. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy te regulują istotne zagadnienia z punktu widzenia poprawnego dokumentowania transakcji m.in. w zakresie wystawiania faktur korygujących oraz zaliczkowych to podatnicy już teraz powinni zapoznać się ze zmianami. [1][1] Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj dalej

  Czy można amortyzować lokale i budynki mieszkalne wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?

  Na mocy „polskiego ładu” przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, w związku z czym zaczęły się pojawiać pytania jaka okoliczność przesądza o konieczności kwalifikacji nieruchomości jako mieszkalnej bądź niemieszkalnej – czy należy  brać pod uwagę faktyczne przeznaczenie nieruchomości a może sposób jej ujęcia w Klasyfikacji Środków Trwałych?

  Czytaj dalej

  Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych na gruncie podatków dochodowych

  Od 1 stycznia 2023 r.  podatnicy nie są uprawnieni do amortyzacji posiadanych lokali i budynków mieszkalnych, również tych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed wejściem w życie przedmiotowej regulacji (od 1 stycznia 2022 r. nie było możliwości amortyzacji jedynie wspomnianych nieruchomości nabytych w 2022 r.). Nowa norma prawna wzbudziła wątpliwości podatników w zakresie tego, czy nie narusza konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych, która zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostkom i innym podmiotom.

  Czytaj dalej

  Kod QR jako sposób weryfikacji faktury ustrukturyzowanej

  Wymóg oznaczania zwizualizowanej faktury ustrukturyzowanej, np. do formatu PDF albo do postaci papierowej kodem weryfikacyjnym, to kolejny z nowych obowiązków, jaki zostanie nałożony na podatników VAT w związku z planowanym wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF. Oznaczenie wizualizacji faktury takim kodem pozwoli w szczególności na zweryfikowanie, czy dana faktura została wystawiona w KSeF oraz czy dane na niej zawarte są poprawne.

  Czytaj dalej

  Obligatoryjny KSeF to nie tylko nowe obowiązki, ale i nowe kary

  Nie dość, że w związku z planowanym wprowadzeniem przepisów o obligatoryjnym KSeF na podatników zostanie nałożonych szereg nowych obowiązków, to dodatkowo w przypadku braku wywiązania się niektórych z nich, trzeba będzie liczyć się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Wniesienie nieruchomości do fundacji rodzinnej może być wyłączone z VAT jako zbycie przedsiębiorstwa

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.174.2024.1.AK Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz wydzierżawiania nieruchomości (zarówno budynkowych jak i lokalowych). W stanie faktycznym wskazano, że zdecydowana większość czynności wykonywanych przez wnioskodawcę jest opodatkowana VAT. W ograniczonym zakresie działalność […]

  Czytaj dalej

  Wynajem pomieszczeń gospodarczych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jest zwolniony z VAT

  W interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2024 r., 0112-KDIL1-2.4012.16.2024.2.DS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) oceniał możliwość stosowania zwolnienia z VAT dla usług najmu pomieszczeń typu schowki, komórki, piwnice przez spółdzielnię. Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, wspomniane pomieszczenia są wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych zarządzanych przez spółdzielnię głównie do przechowywania rowerów, wózków […]

  Czytaj dalej

  Safe Harbour

  Bezpieczna przystań dla pożyczek Regulacje „safe harbour” w kontekście pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi ograniczają ryzyka oraz wymogi dokumentacyjne. Zasady te umożliwiają ochronę przed szacowaniem rynkowego poziomu oprocentowania umów objętych wskazanym mechanizmem, dzięki domniemaniu ich rynkowości. Co więcej, pożyczki te aktualnie nie podlegają obowiązkom sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, gdyż są z tego obowiązku zwolnione. Zatem […]

  Czytaj dalej