• English
 • Zarządzanie podatkami

  31 grudnia 2023 r. upływa termin publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

  Tylko do 31 grudnia 2023 r. podatnicy, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym, mają czas na opublikowanie na swoich stronach internetowych informacji o strategii podatkowej realizowanej za rok 2022. Dla pozostałych podmiotów termin na publikację informacji o realizowanej strategii za dany rok podatkowy upływa z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu tego roku podatkowego. Szczegóły w materiale.

  Czytaj dalej

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Mimo że ustawa wprowadzająca obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF)[1] dla większości podatników wejdzie zasadniczo w życie od 1 lipca 2024 r. to w drodze wyjątku część przepisów obowiązuje już od 1 września br. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy te regulują istotne zagadnienia z punktu widzenia poprawnego dokumentowania transakcji m.in. w zakresie wystawiania faktur korygujących oraz zaliczkowych to podatnicy już teraz powinni zapoznać się ze zmianami. [1][1] Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj dalej

  Czy można amortyzować lokale i budynki mieszkalne wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?

  Na mocy „polskiego ładu” przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, w związku z czym zaczęły się pojawiać pytania jaka okoliczność przesądza o konieczności kwalifikacji nieruchomości jako mieszkalnej bądź niemieszkalnej – czy należy  brać pod uwagę faktyczne przeznaczenie nieruchomości a może sposób jej ujęcia w Klasyfikacji Środków Trwałych?

  Czytaj dalej

  Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych na gruncie podatków dochodowych

  Od 1 stycznia 2023 r.  podatnicy nie są uprawnieni do amortyzacji posiadanych lokali i budynków mieszkalnych, również tych nabytych i wprowadzonych do ewidencji przed wejściem w życie przedmiotowej regulacji (od 1 stycznia 2022 r. nie było możliwości amortyzacji jedynie wspomnianych nieruchomości nabytych w 2022 r.). Nowa norma prawna wzbudziła wątpliwości podatników w zakresie tego, czy nie narusza konstytucyjnej zasady ochrony praw nabytych, która zakazuje arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw podmiotowych przysługujących jednostkom i innym podmiotom.

  Czytaj dalej

  Kod QR jako sposób weryfikacji faktury ustrukturyzowanej

  Wymóg oznaczania zwizualizowanej faktury ustrukturyzowanej, np. do formatu PDF albo do postaci papierowej kodem weryfikacyjnym, to kolejny z nowych obowiązków, jaki zostanie nałożony na podatników VAT w związku z planowanym wprowadzeniem obligatoryjnego KSeF. Oznaczenie wizualizacji faktury takim kodem pozwoli w szczególności na zweryfikowanie, czy dana faktura została wystawiona w KSeF oraz czy dane na niej zawarte są poprawne.

  Czytaj dalej

  Obligatoryjny KSeF to nie tylko nowe obowiązki, ale i nowe kary

  Nie dość, że w związku z planowanym wprowadzeniem przepisów o obligatoryjnym KSeF na podatników zostanie nałożonych szereg nowych obowiązków, to dodatkowo w przypadku braku wywiązania się niektórych z nich, trzeba będzie liczyć się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi.

  Czytaj dalej

  Nadchodzi Krajowy System e-Faktur – o czym należy pamiętać?

  Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur ma stać się obligatoryjne od 1 lipca 2024 r. Zaawansowany etap legislacyjny rządowego projektu wskazuje, że termin ten wydaje się być realny. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcom, na przygotowanie się do nadchodzących rewolucyjnych zmian, pozostał już mniej niż rok. Z uwagi na to, że wypełnienie obowiązków związanych z KSeF wymaga znacznego zaangażowania, podatnicy powinni być świadomi, że wbrew pozorom nie mają zbyt wiele czasu na rozpoczęcie procesu wdrażania KSeF w swojej organizacji. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zagadnień, które należy uwzględnić w ramach tego procesu.

  Czytaj dalej

  Odwieszenie terminów raportowania MDR tzw. schematów podatkowych krajowych

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia, ogłoszone 16 czerwca 2023 r., zapowiada odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 1 lipca 2023 r. Ta zmiana wpłynie na terminy związane ze schematami podatkowymi (MDR), które zostaną „odwieszone”. Przywrócenie regularnego wykonywania obowiązków związanych z MDR wymaga szczególnej uwagi ze strony osób odpowiedzialnych za schematy podatkowe. Konsekwencje niewywiązania się z tych obowiązków mogą być surowe, w tym potencjalne kary finansowe.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe należy skorygować albo zapłacić wykazany na nich VAT – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.560.2023.2.AG

  Wątpliwości podatnika Spółka prowadząca działalność w branży deweloperskiej i zajmująca się kompleksową realizacją projektów z zakresu budownictwa mieszkalnego oraz komercyjnego (dalej: „Spółka”) wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretację indywidualnej. We wniosku Spółka wskazała, że dla realizowanych przedsięwzięć deweloperskich zakłada zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze, które są prowadzone przez bank. Proces sprzedaży nieruchomości jest następujący – Spółka zawiera […]

  Czytaj dalej

  Wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu ciężarowego oraz związanych z jego eksploatacją – NSA z 11 maja 2023 r. sygn. akt I FSK 929/20

  Przedmiot sporu i stanowisko organu podatkowego Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej (dalej: „Spółka”) zakupiła w sierpniu 2018 r. samochód ciężarowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą, z której Spółka odliczyła 100% kwoty VAT, mając na uwadze, iż cechy konstrukcyjne tego samochodu spełniają wymogi, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy […]

  Czytaj dalej

  TSUE rozstrzygnął kto ponosi odpowiedzialność za puste faktury wystawione przez pracownika posługującego się w sposób nieuprawniony danymi swojego pracodawcy

  Sprawa dotyczyła pustych faktur wystawianych rzekomo przez polską spółkę prowadzącą działalność m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw. W toku kontroli podatkowej organy podatkowe ustaliły, że w okresie od stycznia 2010 r. do kwietnia 2014 r. spółka wystawiła 1679 faktur wykazujących kwotę VAT nieodzwierciedlającą rzeczywistej sprzedaży towarów w łącznej wysokości blisko 1,5 mln zł. Faktury te […]

  Czytaj dalej