• English
 • Ceny transferowe

  02.04.2024

  Problemy z formularzem TPR

  Cyfryzacja dotyka coraz więcej obszarów naszego życia. Nie inaczej jest w sferze podatków.  Formularze TPR na potrzeby raportowania cen transferowych, bo o nim dziś słów kilka, są od tych za rok 2022 składane w postaci formularzy online. Niemniej jednak, pomimo oczywistych korzyści, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, podatnicy często napotykają różnorodne problemy, w szczególności te techniczne podczas składania wskazanego formularza w nowej formie.

  Czytaj dalej
  26.02.2024

  Ceny transferowe – wzrost kar oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności

  Jak powszechnie wiadomo prawo podatkowe ulega częstym zmianom, bardziej bądź mniej dynamicznym, w poszczególnych latach. Niestety, razem ze zmianami w prawie podatkowym aktualizacji podlegają również sankcje za niewypełnienie obowiązków z tym związanych. W przedmiotowym opracowaniu przyjrzyjmy się tematowi sankcji za brak sporządzonej dokumentacji cen transferowych.

  Czytaj dalej
  27.07.2023

  Co się zmieniło w cenach transferowych za 2022 r.?

  Rok 2022 to kolejny rok zmian w przepisach w zakresie cen transferowych. W poniższym wpisie przybliżamy najważniejsze z nich, zarówno te dotyczące dokumentacji lokalnej jak i samego formularza TPR.

  Czytaj dalej
  04.07.2023

  Czy mediana to pewna rynkowość? Wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 467/22

  Obecnie, co do zasady podatnicy, którzy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych muszą posiadać także analizę porównawczą dla dokumentowanej transakcji. Jednak sama obecność takiej analizy nie zapewnia ochrony przed kwestionowaniem rynkowości cen w transakcjach wewnątrzgrupowych przez organy podatkowe.

  Czytaj dalej

  Licencja na znaki towarowe

  Na gruncie przepisów o cenach transferowych największe wyzwanie dla podatników stanowią transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, zwłaszcza znaków towarowych. Wyzwaniem staje się zarówno ich wycena, jak i ustalenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia za korzystanie z nich. Kolejną trudnością podatników jest zwiększone ryzyko zakwestionowania wynagrodzenia ustalonego przez strony przez organy podatkowe w toku kontroli, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2022 r. (sygnatura I SA/Lu 190/22).

  Czytaj dalej

  Safe harbour – instytucja warta zachodu?

  Safe harbour, czyli tzw. bezpieczna przystań to mechanizm umożliwiający podatnikom uproszczenia na gruncie cen transferowych. Zastosowanie tej regulacji niesie za sobą szereg istotnych korzyści, takich jak zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Warto mieć jednak na uwadze, że skorzystanie z safe harbour wymaga spełnienia określonych warunków ustalonych przez ustawodawcę. Czy jest to zatem instytucja warta zachodu?

  Czytaj dalej
  15.06.2023

  Poręczenia i gwarancje a ceny transferowe

  Zabezpieczenie finansowania jako istotny element ryzyka podatkowego w szczególności na gruncie cen transferowych, czyli jak ważne jest ustalenie wynagrodzenia w tego rodzaju transakcjach.

  Czytaj dalej
  05.06.2023

  Obniżenie kapitału to transakcja

  Ceny transferowe to temat, który z roku na rok staje się coraz bardziej kluczowy dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Zwłaszcza te, które prowadzą transakcje z podmiotami powiązanymi, muszą stale monitorować i dostosowywać swoje strategie zgodnie z najnowszymi przepisami. Dziś skupimy się na kwestii, która w kontekście cen transferowych może budzić pewne wątpliwości – mianowicie czy obniżenie kapitału zakładowego stanowi transakcję podlegającą dokumentowaniu? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu, przytaczając najnowsze interpretacje prawa podatkowego, jak również odwołując się do praktyki sądowej w tej materii.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Ceny transferowe – wzrost kar oraz zwiększenie zakresu odpowiedzialności

  Jak powszechnie wiadomo prawo podatkowe ulega częstym zmianom, bardziej bądź mniej dynamicznym, w poszczególnych latach. Niestety, razem ze zmianami w prawie podatkowym aktualizacji podlegają również sankcje za niewypełnienie obowiązków z tym związanych. W przedmiotowym opracowaniu przyjrzyjmy się tematowi sankcji za brak sporządzonej dokumentacji cen transferowych. Sankcje – Kodeks karny skarbowy Kodeks karny skarbowy (dalej: KKS) […]
  Czytaj dalej

  Co się zmieniło w cenach transferowych za 2022 r.?

  Ustawodawca zdążył przyzwyczaić nas już do częstych zmian w przepisach również na gruncie cen transferowych. Nie inaczej jest również w regulacjach dotyczących dokumentacji za rok 2022. Jedną z ważniejszych zmian jest ta dotycząca terminów przygotowania samej dokumentacji i formularzy z nią związanych. W dokumentacji za rok 2022 dokumentacja Local File powinna zostać sporządzona do końca […]
  Czytaj dalej

  Obniżenie stawki VAT dla branży beauty od 1 kwietnia 2024 r.

  Obecnie dla usług kosmetycznych zastosowanie ma stawka podatku VAT w podstawowej wysokości, tj. 23%. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych w marcu 2024 r. Ministerstwo Finansów planuje wydać rozporządzenie obniżające stawkę podatku VAT do 8%. Wprowadzenie obniżonej stawki VAT dla określonych usług kosmetycznych planowane jest od 1 kwietnia 2024 r. W chwili obecnej nie jest […]
  Czytaj dalej