• English
 • Ceny transferowe

  27.07.2023

  Co się zmieniło w cenach transferowych za 2022 r.?

  Rok 2022 to kolejny rok zmian w przepisach w zakresie cen transferowych. W poniższym wpisie przybliżamy najważniejsze z nich, zarówno te dotyczące dokumentacji lokalnej jak i samego formularza TPR.

  Czytaj dalej
  04.07.2023

  Czy mediana to pewna rynkowość? Wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 467/22

  Obecnie, co do zasady podatnicy, którzy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych muszą posiadać także analizę porównawczą dla dokumentowanej transakcji. Jednak sama obecność takiej analizy nie zapewnia ochrony przed kwestionowaniem rynkowości cen w transakcjach wewnątrzgrupowych przez organy podatkowe.

  Czytaj dalej

  Licencja na znaki towarowe

  Na gruncie przepisów o cenach transferowych największe wyzwanie dla podatników stanowią transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, zwłaszcza znaków towarowych. Wyzwaniem staje się zarówno ich wycena, jak i ustalenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia za korzystanie z nich. Kolejną trudnością podatników jest zwiększone ryzyko zakwestionowania wynagrodzenia ustalonego przez strony przez organy podatkowe w toku kontroli, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2022 r. (sygnatura I SA/Lu 190/22).

  Czytaj dalej

  Safe harbour – instytucja warta zachodu?

  Safe harbour, czyli tzw. bezpieczna przystań to mechanizm umożliwiający podatnikom uproszczenia na gruncie cen transferowych. Zastosowanie tej regulacji niesie za sobą szereg istotnych korzyści, takich jak zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Warto mieć jednak na uwadze, że skorzystanie z safe harbour wymaga spełnienia określonych warunków ustalonych przez ustawodawcę. Czy jest to zatem instytucja warta zachodu?

  Czytaj dalej
  15.06.2023

  Poręczenia i gwarancje a ceny transferowe

  Zabezpieczenie finansowania jako istotny element ryzyka podatkowego w szczególności na gruncie cen transferowych, czyli jak ważne jest ustalenie wynagrodzenia w tego rodzaju transakcjach.

  Czytaj dalej
  05.06.2023

  Obniżenie kapitału to transakcja

  Ceny transferowe to temat, który z roku na rok staje się coraz bardziej kluczowy dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Zwłaszcza te, które prowadzą transakcje z podmiotami powiązanymi, muszą stale monitorować i dostosowywać swoje strategie zgodnie z najnowszymi przepisami. Dziś skupimy się na kwestii, która w kontekście cen transferowych może budzić pewne wątpliwości – mianowicie czy obniżenie kapitału zakładowego stanowi transakcję podlegającą dokumentowaniu? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu, przytaczając najnowsze interpretacje prawa podatkowego, jak również odwołując się do praktyki sądowej w tej materii.

  Czytaj dalej

  Estoński CIT a ceny transferowe

  Podatek od ryczałtu spółek, czyli tzw. Estoński CIT, to zagadnienie, które od dawna wywołuje wiele pytań i niepewności wśród przedsiębiorców. Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na początku 2023 roku, przyniosły nieco ulgi w tym zakresie, ale wciąż wiele aspektów tego systemu opodatkowania budzi wątpliwości. Szczególnie jedno pytanie zdaje się dominować w dyskusji – czy podatnicy objęci Estońskim CIT są zobligowani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Zmiany w fakturach korygujących Od 1 września br. znacząca zmiana dotknęła podatników wystawiających faktury korygujące, którzy od tej pory są zobowiązani do wskazywania w nich nowego elementu. W treści faktury korygującej obowiązkowo musi znaleźć się numer identyfikujący KSeF faktury korygowanej. Zasadniczo, obowiązek ten będzie odnosił się do podatników, którzy obecnie korzystają z dobrowolnego KSeF. Z […]

  Czytaj dalej

  Dzierżawa nieruchomości razem z wyposażeniem – jednolita usługa czy świadczenia odrębne? (wyrok TSUE z 4 maja 2023 r. w sprawie C-516/21)

  Przedmiot sporu i stanowisko TSUE   Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki, która oddała w dzierżawę budynek przeznaczony do prowadzenia hodowli drobiu wraz z trwale zainstalowanym wyposażeniem i urządzeniami specjalnie przystosowanymi do tego celu. Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy dzierżawca był zobowiązany do uiszczania jednolitego czynszu (który w 20% odpowiadał dzierżawie ww. wyposażenia i urządzeń).  Zgodnie z niemieckimi przepisami […]

  Czytaj dalej

  Pracodawca nie odliczy ani nie naliczy VAT na zapewnieniu rozrywki pracownikom – wyrok NSA z 6 kwietnia 2023 r. sygn. I FSK 239/20

  Czego dotyczył spór podatnika z Dyrektorem KIS?  Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym wskazała, że organizuje dla swoich pracowników (oraz osób towarzyszących) wyjazdy rozrywkowe. W ramach organizacji wyjazdów spółka m.in. dokonuje zakupu biletów wstępu do kina lub na basen, usług transportu, a także usług gastronomicznych. Spółka nie pobiera żadnych opłat od uczestników wyjazdów. […]

  Czytaj dalej