• English
 • Ceny transferowe

  27.07.2023

  Co się zmieniło w cenach transferowych za 2022 r.?

  Rok 2022 to kolejny rok zmian w przepisach w zakresie cen transferowych. W poniższym wpisie przybliżamy najważniejsze z nich, zarówno te dotyczące dokumentacji lokalnej jak i samego formularza TPR.

  Czytaj dalej
  04.07.2023

  Czy mediana to pewna rynkowość? Wyrok WSA w Białymstoku I SA/Bk 467/22

  Obecnie, co do zasady podatnicy, którzy są zobowiązani do przygotowania dokumentacji cen transferowych muszą posiadać także analizę porównawczą dla dokumentowanej transakcji. Jednak sama obecność takiej analizy nie zapewnia ochrony przed kwestionowaniem rynkowości cen w transakcjach wewnątrzgrupowych przez organy podatkowe.

  Czytaj dalej

  Licencja na znaki towarowe

  Na gruncie przepisów o cenach transferowych największe wyzwanie dla podatników stanowią transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, zwłaszcza znaków towarowych. Wyzwaniem staje się zarówno ich wycena, jak i ustalenie odpowiedniego poziomu wynagrodzenia za korzystanie z nich. Kolejną trudnością podatników jest zwiększone ryzyko zakwestionowania wynagrodzenia ustalonego przez strony przez organy podatkowe w toku kontroli, co potwierdza m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2022 r. (sygnatura I SA/Lu 190/22).

  Czytaj dalej

  Safe harbour – instytucja warta zachodu?

  Safe harbour, czyli tzw. bezpieczna przystań to mechanizm umożliwiający podatnikom uproszczenia na gruncie cen transferowych. Zastosowanie tej regulacji niesie za sobą szereg istotnych korzyści, takich jak zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Warto mieć jednak na uwadze, że skorzystanie z safe harbour wymaga spełnienia określonych warunków ustalonych przez ustawodawcę. Czy jest to zatem instytucja warta zachodu?

  Czytaj dalej
  15.06.2023

  Poręczenia i gwarancje a ceny transferowe

  Zabezpieczenie finansowania jako istotny element ryzyka podatkowego w szczególności na gruncie cen transferowych, czyli jak ważne jest ustalenie wynagrodzenia w tego rodzaju transakcjach.

  Czytaj dalej
  05.06.2023

  Obniżenie kapitału to transakcja

  Ceny transferowe to temat, który z roku na rok staje się coraz bardziej kluczowy dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. Zwłaszcza te, które prowadzą transakcje z podmiotami powiązanymi, muszą stale monitorować i dostosowywać swoje strategie zgodnie z najnowszymi przepisami. Dziś skupimy się na kwestii, która w kontekście cen transferowych może budzić pewne wątpliwości – mianowicie czy obniżenie kapitału zakładowego stanowi transakcję podlegającą dokumentowaniu? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu, przytaczając najnowsze interpretacje prawa podatkowego, jak również odwołując się do praktyki sądowej w tej materii.

  Czytaj dalej

  Estoński CIT a ceny transferowe

  Podatek od ryczałtu spółek, czyli tzw. Estoński CIT, to zagadnienie, które od dawna wywołuje wiele pytań i niepewności wśród przedsiębiorców. Zmiany wprowadzone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na początku 2023 roku, przyniosły nieco ulgi w tym zakresie, ale wciąż wiele aspektów tego systemu opodatkowania budzi wątpliwości. Szczególnie jedno pytanie zdaje się dominować w dyskusji – czy podatnicy objęci Estońskim CIT są zobligowani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych?

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe należy skorygować albo zapłacić wykazany na nich VAT – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.560.2023.2.AG

  Wątpliwości podatnika Spółka prowadząca działalność w branży deweloperskiej i zajmująca się kompleksową realizacją projektów z zakresu budownictwa mieszkalnego oraz komercyjnego (dalej: „Spółka”) wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretację indywidualnej. We wniosku Spółka wskazała, że dla realizowanych przedsięwzięć deweloperskich zakłada zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze, które są prowadzone przez bank. Proces sprzedaży nieruchomości jest następujący – Spółka zawiera […]

  Czytaj dalej

  Wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu ciężarowego oraz związanych z jego eksploatacją – NSA z 11 maja 2023 r. sygn. akt I FSK 929/20

  Przedmiot sporu i stanowisko organu podatkowego Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej (dalej: „Spółka”) zakupiła w sierpniu 2018 r. samochód ciężarowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą, z której Spółka odliczyła 100% kwoty VAT, mając na uwadze, iż cechy konstrukcyjne tego samochodu spełniają wymogi, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy […]

  Czytaj dalej

  TSUE rozstrzygnął kto ponosi odpowiedzialność za puste faktury wystawione przez pracownika posługującego się w sposób nieuprawniony danymi swojego pracodawcy

  Sprawa dotyczyła pustych faktur wystawianych rzekomo przez polską spółkę prowadzącą działalność m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw. W toku kontroli podatkowej organy podatkowe ustaliły, że w okresie od stycznia 2010 r. do kwietnia 2014 r. spółka wystawiła 1679 faktur wykazujących kwotę VAT nieodzwierciedlającą rzeczywistej sprzedaży towarów w łącznej wysokości blisko 1,5 mln zł. Faktury te […]

  Czytaj dalej