• English
 • Bezpieczne zarządzanie podatkami.

  Kancelaria podatkowa

  MartiniTAX to renomowana, ponad 20-osobowa kancelaria podatkowa z Warszawy, z zespołami wyspecjalizowanymi we wszystkich obszarach podatkowych.

  Dowiedz się więcej
  • Na funkcję podatkową patrzymy całościowo, a nie przez pryzmat pojedynczych wyzwań, ryzyk czy problemów.
  • Rozumiemy rolę podatków w biznesie, co pozwala nam nimi sprawnie zarządzać i adekwatnie oceniać ryzyko.
  • Wybierają nas firmy globalne oraz polskie, w tym liczne firmy rodzinne, które cenią sobie bezpieczeństwo.
  • Chlubimy się doświadczeniem zdobytym w pracy dla największych spółek doradczych, najlepszych kancelarii prawnych, spółek giełdowych i globalnych korporacji.

  Nasz zespół

  Do Państwa dyspozycji w warszawskim biurze pozostają czołowi specjaliści w zakresie zarządzania obszarem podatków w średnim i dużym przedsiębiorstwie. W naszym zespole znajdziesz ekspertów w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, postępowań przed sądami administracyjnymi oraz TP.

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Warunki zastosowania indywidualnych prewspółczynników do odliczenia VAT

  WSA w Rzeszowie wyrokiem z 28 maja 2024  r. sygn. I SA/Rz 77/24 oddalił skargę fundacji na interpretację indywidualną w przedmiocie odmowy stosowania indywidulnych prewspółczynników w VAT. Sąd zgodził się z Dyrektorem KIS, że zaproponowane przez fundację prewspółczynniki do odliczenia VAT są nieprecyzyjne i nie odzwierciedlają specyfiki działalności fundacji. Fundacja, zarejestrowana jako podatnik VAT, prowadzi […]

  Czytaj dalej

  Skutki w VAT cesji praw i obowiązków wynikających z umowy deweloperskiej

  W wyroku 7 sędziów z 24 czerwca 2024 r. (sygn. akt I FSK 1661/20) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że cesja praw i obowiązków z umowy deweloperskiej, przed wydaniem przez dewelopera cedentowi lokalu do posiadania, za zapłatą tzw. „odstępnego” stanowi świadczenie usług a nie dostawę towarów. W konsekwencji, w przypadku lokali mieszkalnych, taka cesja nie będzie […]

  Czytaj dalej

  Skutki VAT ładowania pojazdów elektrycznych za pośrednictwem podmiotu trzeciego (opinia Rzecznik Generalnej TSUE)

  Omawiana opinia została wydana dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie C-60/23 Skatteverket przeciwko Digital Charging Solutions GmbH (DSC). DSC prowadzi w Szwecji działalność polegającą na zapewnieniu użytkownikom pojazdów elektrycznych dostępu do sieci punktów ładowania obsługiwanych przez operatorów, z którymi DSC zawarła odrębne umowy. DCS zapewnia użytkownikom pojazdów elektrycznych kartę i aplikację uwierzytelniającą umożliwiającą ładowanie […]

  Czytaj dalej