Problemy z formularzem TPR

Cyfryzacja dotyka coraz więcej obszarów naszego życia. Nie inaczej jest w sferze podatków.  Formularze TPR na potrzeby raportowania cen transferowych, bo o nim dziś słów kilka, są od tych za rok 2022 składane w postaci formularzy online. Niemniej jednak, pomimo oczywistych korzyści, jakie niesie ze sobą cyfryzacja, podatnicy często napotykają różnorodne problemy, w szczególności te techniczne podczas składania wskazanego formularza w nowej formie.

Nowa forma składania TPR

Jednym z istotniejszych wyzwań, z którymi przyszło się zmierzyć użytkownikom nowego narzędzia udostępnionego przez Ministerstwo Finansów, były komplikacje utrudniające proces składania tychże formularzy. Niestety, nieoczekiwane problemy techniczne związane z dostępem do serwisu, zwłaszcza w krytycznym momencie, tj. tuż przed terminem na ich złożenie, przysparzając podatnikom sporo emocji i to niekoniecznie tych dobrych.

Zgłaszane trudności obejmowały między innymi problemy z dostępem do narzędzia, spowodowane przeciążeniami systemu, a także wyrzucanie użytkowników z narzędzia podczas wypełniania formularzy.

Błędy systemowe zwiększyły złożoność i czasochłonność procesu wywiązywania się z omawianych obowiązków. W okresach, gdy każda minuta była na wagę złota, problemy te wymagały dodatkowych zasobów lub czasu, w celu zapewnienia by wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone w terminie.

Problemy z wizualizacją i wypełnianiem formularza

Mając na uwadze, że formularze są poza ich składaniem również sporządzane przez omawiane narzędzie, kolejnym wyzwaniem, z którym przyszło się mierzyć osobom odpowiedzialnym za złożenie omawianego formularza, było samo jego wypełnianie.
W niektórych przypadkach, ze względu na problemy z dostępem do narzędzia, formularze musiały być otwierane w programach tak podstawowych jak notatnik i w nich modyfikowane.

Weryfikacja

Nie można pominąć kwestii braku możliwości wizualizacji formularzy TPR po ich złożeniu. Brak tej funkcjonalności utrudnia identyfikację błędów w złożonych formularzach lub pomyłek w ich wysłaniu, w tym także po prostu nie ułatwia sprawdzenia poprawności i kompletności złożonych informacji.

Wymagany UPL-1

Z uwagi na wprowadzenie do formularza TPR oświadczenia w zakresie rynkowości cen pomiędzy podmiotami powiązanymi, osoba uprawniona do podpisania TPR musi posiadać pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów elektronicznych UPL-1. Nie ma możliwości by osoba bez takiego upoważnienia podpisywała wskazany formularz. Co istotne takie upoważnienie powinno zostać zarejestrowane przez Urząd Skarbowy na moment składania formularza. Zaznaczamy również, że w sytuacji, w której za podpisanie TPR jest odpowiedzialna osoba nieposiadająca polskiego numeru PESEL dodatkowo należy zwrócić się o jego nadanie w celu sporządzenia UPL-1, a dopiero po jego zarejestrowaniu przez Urząd Skarbowy możliwe będzie złożenie TPR.

Zaznaczmy, że w związku z powyższym obowiązkiem nierzadko członek zarządu musiał sam sobie udzielić niniejszego pełnomocnictwa.

Czy powyższe błędy/trudności zostaną usunięte? Tego nie wiemy, możemy jednak pomóc w prawidłowym przygotowaniu formularzy, z którym na pewno nie warto czekać na ostatnią chwilę. Zachęcamy do kontaktu w celu przygotowania dokumentacji możliwie wcześnie by zaoszczędzić sobie niepotrzebnych emocji przed upływającym terminem.