Przegląd podatkowy – czy zabezpieczyłeś swoją firmę przed ewentualną kontrolą

PRZEGLĄD PODATKOWY – CO TO JEST?

Przegląd podatkowy to proces, który umożliwia weryfikację poprawności przyjętych rozwiązań oraz kalkulacji podatkowych w przedsiębiorstwie. Jego głównym celem jest identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości oraz obszarów, w których możliwe jest osiągnięcie oszczędności podatkowych. Proces ten łączy w sobie doświadczenie doradców podatkowych z codzienną pracą działu finansowo-księgowego, skupiając się na analizie dokumentów źródłowych. Efektem przeglądu jest poufny raport zawierający rekomendacje mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego oraz optymalizację rozliczeń.

DLACZEGO WARTO PRZYGOTOWAĆ PRZEGLĄD PODATKOWY?

W obecnych czasach, kiedy organy podatkowe stosują coraz bardziej zaawansowane metody analityczne do identyfikacji uchybień w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstw, przegląd podatkowy staje się narzędziem niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego firmy. Dzięki niemu przedsiębiorstwo może odpowiednio przygotować się do ewentualnych kontroli, minimalizując ryzyko nieprawidłowości i zarządzając potencjalnymi zagrożeniami. Przegląd pozwala na niezależną i obiektywną ocenę dotychczasowych rozliczeń podatkowych oraz rekomendacji uzyskanych od doradców podatkowych, umożliwiając tym samym lepsze zrozumienie obszarów wrażliwych podatkowo i ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej.

PRZEBIEG PRZEGLĄDU PODATKOWEGO

Przegląd podatkowy realizowany jest w kilku etapach, które gwarantują kompleksową analizę i identyfikację potencjalnych ryzyk podatkowych:

 1. Zebranie dokumentów od klienta – pierwszym krokiem jest zgromadzenie wszelkich niezbędnych dokumentów i danych finansowych.
 2. Wypełnienie kwestionariusza przez pracowników finansowo-księgowych – pracownicy działu finansowego dostarczają informacji o stosowanych procedurach i rozliczeniach.
 3. Analiza przekazanych danych – doradcy podatkowi dokładnie analizują zgromadzone informacje.
 4. Wstępne omówienie zebranych informacji i dokumentów – to etap, na którym omawiane są pierwsze wnioski z przeprowadzonej analizy.
 5. Identyfikacja ryzyk podatkowych – kluczowy moment przeglądu, podczas którego określane są potencjalne zagrożenia.
 6. Ocena zidentyfikowanych ryzyk wraz z propozycjami ich ograniczenia – doradcy podatkowi sugerują sposoby minimalizacji ryzyka.
 7. Przygotowanie raportu – finalnym produktem jest raport z rekomendacjami, który zawiera wszystkie wnioski z przeglądu.

KORZYŚCI Z PRZEGLĄDU PODATKOWEGO

Przegląd podatkowy oferuje firmie szereg korzyści, w tym:

 • Wykrycie błędów podatkowych przed ich zidentyfikowaniem przez fiskus, co pozwala na uniknięcie ewentualnych sankcji.
 • Ustalenie potencjału zastosowania ulg podatkowych.
 • Wyeliminowanie nieprawidłowości podatkowych, co zwiększa bezpieczeństwo podatkowe firmy.
 • Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karno-skarbowej dzięki dokładnej weryfikacji przeprowadzonych rozliczeń.
 • Poznanie obszarów „wrażliwych” podatkowo w firmie, co jest nieocenione w kontekście przygotowania się do kontroli podatkowej.

Podsumowując, przegląd podatkowy jest niezbędnym elementem strategii zarządzania podatkowego każdego przedsiębiorstwa. Zapewnia on nie tylko ochronę przed potencjalnymi ryzykami podatkowymi, ale także pozwala na identyfikację możliwości optymalizacji podatkowej, co może przyczynić się do znaczących oszczędności dla firmy.