Estoński CIT – Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą podatnika

Opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawa o CIT nie definiuje, jakie koszty mieszczą się w tej kategorii. Pewnych wskazówek dostarczyć może Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek[1] i praktyka organów interpretacyjnych.

Ogólna koncepcja

W Przewodniku wskazuje się, że przy kwalifikacji danego wydatku jako niezwiązanego z działalnością gospodarczą można wspomagać się praktyką orzeczniczą i interpretacyjną, dotyczącą klasyfikacji kosztów do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Wynika to z tego, że obie kategorie wydatków ponoszone są w celu osiągania przez podatnika przychodów. Pojęcia te – jakkolwiek podobne – nie są jednak tożsame, tj. koszt niestanowiący kosztu uzyskania przychodu nie musi automatycznie być wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Jako przykłady wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w Przewodniku wskazano wydatki o charakterze sankcyjnym, takie jak np. kary, grzywny czy odsetki od nieterminowego uregulowania zobowiązania podatkowego.

Zastosowanie przepisów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaczął wypowiadać się w zakresie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą i w wydanych przez siebie interpretacjach stwierdzał, że nie należy do nich zaliczać:

  • wpłat na PFRON[2],
  • wydatków na organizację wydarzeń szkoleniowo-integracyjnych dla pracowników i współpracowników[3],
  • wydatków związanych z podróżami służbowymi[4],
  • wydatków poniesionych na owoce, napoje, kawę i herbatę, przekazane do swobodnego używania przez pracowników[5],
  • wydatków na zakup upominków dla kontrahentów, w tym w postaci alkoholu[6],
  • wydatków poniesionych na kwiaty i upominki dla pracowników[7],
  • wydatków na wieńce pogrzebowe dla pracowników, byłych pracowników i ich rodzin[8].

Indywidualne podejście

Kwalifikacja danego wydatku jako związanego lub niezwiązanego z działalnością gospodarczą zależy od indywidualnego stanu faktycznego, jaki zaistniał w spółce. Szczególnie obrazują to interpretacje indywidualne wydane w odniesieniu do darowizn dokonywanych przez podatników opodatkowanych estońskim CIT. W tych interpretacjach wskazano, że darczyńca w związku z darowizną nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu od beneficjenta, a zatem wydatek nie jest związany z działalnością. Znane są jednak inne interpretacje wskazujące, że dokonanie darowizn może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku, a przez to zwiększania osiąganych przez spółkę przychodów, a sam wydatek uznano za związany z działalnością gospodarczą.

[1] Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek z dnia 23 grudnia 2021 r.

[2] Interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB1-3.4010.599.2022.1.JKU z 16 listopada 2022 r.

[3] Interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB1-2.4010.521.2022.1.ANK z 8 grudnia 2022 r.

[4] Interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB1-3.4010.641.2022.3.JKU z 19 grudnia 2022 r.

[5] Interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB1-3.4010.641.2022.3.JKU z 19 grudnia 2022 r.

[6] Interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB1-2.4010.447.2022.1.DP z 8 grudnia 2022 r.

[7] Interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB1-2.4010.447.2022.1.DP z 8 grudnia 2022 r.

[8] Interpretacja indywidualna sygn. 0111-KDIB1-2.4010.447.2022.1.DP z 8 grudnia 2022 r.