• English
 • sfio

  18.04.2024

  Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

  Fundusze inwestycyjne umożliwiają swoim uczestnikom zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych we wspólnym interesie w określone odpowiednimi regulacjami papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

  W Polsce fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako:

  • fundusz inwestycyjny otwarty (FIO),
  • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO),
  • fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).
  W zależności od rodzaju, każdy z funduszy posiada odmienny status podatkowy.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Zmiany dla inwestujących w fundusze kapitałowe

  Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Obecnie podatek od zbycia tytułów jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych rozliczany jest ryczałtowo na podstawie art. 30a ustawy o PIT. Natomiast zgodnie ze nowelizowanymi przepisami od nowego roku przychody z umorzenia, […]
  Czytaj dalej

  Wykorzystanie funduszu inwestycyjnego dla planowych inwestycji

  Fundusz inwestycyjny – oprócz standardowej funkcji polegającej na inwestowaniu zebranych środków pieniężnych – może pełnić funkcję „holdingu”, służącego prowadzeniu określonych inwestycji. Jedną z zalet takiego rozwiązania jest większe prawdopodobieństwo uzyskania potrzebnego finansowania (np. kredytu bankowego) niż w przypadku „zwykłej” spółki prawa handlowego. Z kolei w przypadku dalszego udzielenia pożyczek spółkom zależnym, otrzymywane przez fundusz odsetki […]
  Czytaj dalej

  Fundacje rodzinne – status podatkowy

  Zgodnie z zapowiedziami ustawodawcy w pierwszej połowie 2023 r. planowane jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji Fundacji rodzinnej, której głównym celem jest wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych poprzez wprowadzenie instytucji służącej do gromadzenia rodzinnego majątku, pozwalającej na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększenie potencjału krajowych inwestycji. Fundacja rodzinna ma […]
  Czytaj dalej