Obniżenie stawki VAT dla branży beauty od 1 kwietnia 2024 r.

Obecnie dla usług kosmetycznych zastosowanie ma stawka podatku VAT w podstawowej wysokości, tj. 23%.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych w marcu 2024 r. Ministerstwo Finansów planuje wydać rozporządzenie obniżające stawkę podatku VAT do 8%. Wprowadzenie obniżonej stawki VAT dla określonych usług kosmetycznych planowane jest od 1 kwietnia 2024 r.

W chwili obecnej nie jest znany szczegółowy zakres usług, do których znajdzie zastosowanie stawka VAT w obniżonej wysokości. Wobec powyższego, dopiero projekt rozporządzenia pozwoli ustalić, które usługi będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki VAT.

O dalszych szczegółach związanych z obniżoną stawką będziemy informować, gdy tylko zostaną one opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.