• English
 • #VAT #nieruchomości #podatki #interpretacjeskarbowe #doradztwo #finanse

  21.05.2024

  Wniesienie nieruchomości do fundacji rodzinnej może być wyłączone z VAT jako zbycie przedsiębiorstwa

  Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.174.2024.1.AK Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz wydzierżawiania nieruchomości (zarówno budynkowych jak i lokalowych). W stanie faktycznym wskazano, że zdecydowana większość czynności wykonywanych przez wnioskodawcę jest opodatkowana VAT. W ograniczonym zakresie działalność ta jest zwolniona z VAT, ponieważ część nieruchomości jest wynajmowana na cele mieszkaniowe. Zamiarem wnioskodawcy jest wniesienie, w drodze darowizny, całego majątku związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą do fundacji rodzinnej. Wskazany transfer ma objąć zarówno prawo własności nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, umowy dotyczące zarządzania nieruchomościami (takie umowy zostały zawarte przez wnioskodawcę w odniesieniu do części nieruchomości), a także inne umowy związane z ww. działalnością (w tym ubezpieczenia, na dostawę mediów, czy usługi sprzątające). Z zakresu transferu wyłączona będzie umowa na obsługę księgową. Fundacja rodzinna będzie kontynuowała działalność polegającą na wynajmie lub wydzierżawianiu nieruchomości. W związku z powyższym, podatnik wystąpił o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym planowana przez niego czynność powinna być traktowana jako wyłączone z VAT zbycie przedsiębiorstwa, a organ interpretacyjny uznał to podejście za prawidłowe. W oparciu o orzecznictwo TSUE (sprawa C-497/01, Zita Modes i C-444/10, Christel Schriever) Dyrektor KIS zauważył, że przeniesienie całego lub części majątku przedsiębiorstwa jest neutralne na gruncie VAT, jeżeli przekazane składniki pozwalają na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej a nabywca wyrazi zamiar dalszego prowadzenia tego przedsiębiorstwa. Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że w tym przypadku fundacja rodzinna będzie kontynuowała działalność gospodarczą polegającą na wynajmie lub wydzierżawianiu nieruchomości w niezmienionym kształcie. Ponadto, kontynuacja dotychczasowej działalności będzie możliwa bez konieczności nabywania dodatkowych rzeczy oraz składników majątkowych. W ocenie organu, fakt wyłączenia z zakresu transakcji takich (nieistotnych) składników jak umowa na obsługę księgową nie stoi na przeszkodzie uznaniu transakcji za zbycie przedsiębiorstwa wyłączone z zakresu VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT Komentowana interpretacja potwierdza, że w określonych okolicznościach zbycie nieruchomości wraz z aktywnymi umowami najmu/dzierżawy może zostać uznane za transakcję niepodlegającą opodatkowaniu VAT. W konsekwencji, rozliczenie VAT takiej operacji jest znacznie uproszczone, przez co nie stanowi czynnika odstraszającego od dokonywania transferu takich składników majątkowych do fundacji rodzinnych. Niemniej, dokonując podobnych czynności, podatnicy powinni uważnie analizować okoliczności danej sprawy, ponieważ określony element stanu faktycznego może zaważyć o ostatecznych skutkach podatkowych w VAT wniesienia majątku do fundacji rodzinnej. Z uwagi na powyższe ryzyko, podatnicy powinni każdorazowo rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tego typu sprawach.

  Czytaj dalej
  16.05.2024

  Wynajem pomieszczeń gospodarczych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych jest zwolniony z VAT

  W interpretacji indywidualnej z 23 kwietnia 2024 r., 0112-KDIL1-2.4012.16.2024.2.DS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) oceniał możliwość stosowania zwolnienia z VAT dla usług najmu pomieszczeń typu schowki, komórki, piwnice przez spółdzielnię. Zgodnie z opisem przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, wspomniane pomieszczenia są wykorzystywane przez mieszkańców budynków mieszkalnych zarządzanych przez spółdzielnię głównie do przechowywania rowerów, wózków dziecięcych, przetworów, itp. Podatnik zajął stanowisko zgodnie z którym takie zwolnienie nie przysługuje, z czym organ interpretacyjny się nie zgodził. Dyrektor KIS uznał bowiem, że w tym przypadku zastosowanie ma art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zgodnie z którym zwolnione z VAT są usługi wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  0% stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze nie zostanie przedłużona

  Z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w dniu 12 marca 2024 r. wynika, że obniżona stawka VAT 0% na podstawowe produkty spożywcze nie zostanie przedłużona. Oznacza to, że już od 1 kwietnia br. powróci stawka VAT w wysokości 5%. Na nadchodzącą zmianę powinni przygotować się przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży ww. produktów.  W szczególności należy […]
  Czytaj dalej

  Dodatkowe usługi przy naprawie są opodatkowane VAT

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 24 lutego 2022 r. wydał wyrok w sprawie C-605/20 (Suzlon Wind Energy Portugal – Energia Eólica Unipessoal Lda), w którym uznał, że dodatkowe usługi przy naprawie towaru są opodatkowane podatkiem VAT. Trybunał odniósł się w tej sprawie do definicji odpłatnego świadczenia usług na gruncie dyrektywy VAT. Orzeczenie dotyczyło portugalskiej spółki, […]
  Czytaj dalej

  Garaże i miejsca parkingowe – jaka stawka VAT?

  Garaże i miejsca parkingowe są często przedmiotem obrotu gospodarczego (sprzedaż, najem) razem z lokalem mieszkalnym, co może powodować komplikacje w zakresie ustalenia właściwych zasad opodatkowania VAT takiej transakcji. W szczególności, pojawia się pytanie, czy garaż/miejsce parkingowe mogą korzystać z takiej samej stawki VAT jak lokal mieszkalny.
  Czytaj dalej