Garaże i miejsca parkingowe – jaka stawka VAT?

Garaże i miejsca parkingowe są często przedmiotem obrotu gospodarczego (sprzedaż, najem) razem z lokalem mieszkalnym, co może powodować komplikacje w zakresie ustalenia właściwych zasad opodatkowania VAT takiej transakcji. W szczególności, pojawia się pytanie, czy garaż/miejsce parkingowe mogą korzystać z takiej samej stawki VAT jak lokal mieszkalny.

W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego wraz z garażem/miejscem parkingowym, zgodnie z aktualnym podejściem organów podatkowych i sądów administracyjnych należy w takich przypadkach zwrócić uwagę czy lokal wraz z garażem/miejscem parkingowym stanowi jednolity przedmiot obrotu (np. gdy z własnością lokalu mieszkalnego związane jest prawo do wyłącznego korzystania z określonego miejsca parkingowego, które jest objęte księgą wieczystą dla tzw. nieruchomości wspólnej). W takiej sytuacji, dostawa lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym stanowi jedno świadczenie złożone, którego wszystkie elementy składowe podlegają tym samym zasadom opodatkowania VAT. W rezultacie, w przypadku lokali mieszkalnych opodatkowanych preferencyjną stawką VAT 8%, również miejsce parkingowe sprzedawane razem z takim lokalem byłoby opodatkowane w analogiczny sposób.

Z kolei założenie odrębnej księgi wieczystej dla lokalu (np. hali garażowej) w którym znajdują się miejsca parkingowe, w świetle praktyki organów i sądów, powoduje, że dostawa miejsca parkingowego jest świadczeniem odrębnym od dostawy lokalu mieszkalnego. W efekcie, niezależnie od tego, jaka stawka VAT ma zastosowanie do lokalu, miejsce parkingowe należy opodatkować podstawową stawką 23% VAT.

Z kolei w przypadku najmu lokali mieszkalnych wraz z miejscem parkingowym, w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych, należy je traktować jako świadczenia odrębne, co oznacza, iż najem miejsca parkingowego nie może korzystać ze zwolnienia z VAT przewidzianego dla najmu lokali mieszkalnych (tj. zdaniem organów podatkowych zastosowanie ma stawka 23% VAT).

Ww. podejście może jednak budzić wątpliwości w świetle prawa unijnego – w wyroku w sprawie C-173/88 Henriksen TSUE stwierdził, iż zwolnienie z VAT obejmuje wynajem miejsc parkingowych, jeśli stanowi on element świadczenia złożonego, w ramach którego najem lokalu mieszkalnego stanowi świadczenie główne.