• English
 • PITkasowy

  07.05.2024

  Od 1 stycznia 2025 r. kasowy PIT

  Dnia 23 kwietnia 2024 r. opublikowano projekt zmian w ustawie o PIT oraz w ustawie o ryczałcie (dalej: „Projekt”), który zakłada wprowadzenie dla podatników PIT możliwości rozliczania się metodą kasową, czyli odroczenie momentu powstania opodatkowanego przychodu do czasu uregulowania płatności przez kontrahenta. Według zapowiedzi rządzących proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Kto będzie mógł skorzystać z metody kasowej? Z takiej formy opodatkowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych:  

  • Według zasad ogólnych (skala podatkowa);  
  • Według podatku liniowego;
  • Według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; 
  Korzystający z ulgi IP-BOX.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Czym jest Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

  Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny prowadzony przez Szefa KAS, który służy do wystawiania, przechowywania oraz otrzymywania tzw. faktur ustrukturyzowanych (dalej jako e-faktury). Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT mogą dobrowolnie korzystać z KSeF. Obecnie e-faktury są równoważne dla innych znanych przedsiębiorcom rodzajów faktur (elektronicznych oraz papierowych), a wybór danej formy zależy natomiast wyłącznie […]
  Czytaj dalej

  Dzień zlecenia przelewu

  Zgodnie ze znowelizowanym art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „Ustawa o CIT”)  od 1 stycznia 2020 roku podatnik nie ma prawa zaliczyć w koszty uzyskania przychodów m.in. płatności dotyczących transakcji na kwotę przewyższająca kwotę 15 000 zł dokonanych na dzień zlecenia na rachunek bankowy […]
  Czytaj dalej

  Know-How w świetle ustawy o CIT

  Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) posługują się pojęciem Know-How, jednak nie zawierają jasnej definicji tego pojęcia. W ustawie o CIT możemy znaleźć jedynie krotką definicję, która nie wskazuje konkretnych przesłanek ani dokładnego rozumienia tego pojęcia. W „słowniczku” omawianej regulacji wskazano, że Know-How […]
  Czytaj dalej