• English
 • fundusz inwestycyjny

  02.05.2024

  Szanse i zagrożenia związane z funkcjonowaniem FIZ

  Do głównych zalet Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) należy dywersyfikacja ponoszonego ryzyka ekonomicznego dzięki powierzeniu środków podmiotowi, który specjalizuje się w dokonywaniu inwestycji, tj. towarzystwu funduszy inwestycyjnych. Wykorzystanie FIZ-u daje także możliwość przeprowadzenia skutecznej sukcesji majątku i uniknięcie jego rozdrobnienia. Dodatkowo zaletą jest przewidziane zwolnienie podatkowe z pewnymi wyjątkami dotyczącymi inwestycji związanych ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

  Czytaj dalej
  18.04.2024

  Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

  Fundusze inwestycyjne umożliwiają swoim uczestnikom zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych we wspólnym interesie w określone odpowiednimi regulacjami papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

  W Polsce fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako:

  • fundusz inwestycyjny otwarty (FIO),
  • specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO),
  • fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ).
  W zależności od rodzaju, każdy z funduszy posiada odmienny status podatkowy.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Fundusz inwestycyjny jako element planowanej sukcesji

  Fundusz inwestycyjny – oprócz głównego celu, jakim jest inwestowanie w wybrane instrumenty finansowe – może pełnić ważną rolę w ramach sukcesji majątku czy też firmy. Jeżeli właściciele danego majątku lub przedsiębiorstwa chcą wykorzystać fundusz inwestycyjny jako wehikuł sukcesyjny, to pierwszym elementem jest utworzenie odpowiedniego funduszu. Fundusz tworzony jest przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego funkcją jest […]
  Czytaj dalej

  PSH – Czym jest Polska Spółka Holdingowa?

  Od 1 stycznia 2022 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono regulacje dotyczące tzw. Polskiej Spółki Holdingowej (PSH). Jest to rozwiązanie, które poprzez wprowadzenie preferencji podatkowych (m.in. zwolnienia z opodatkowania zbycia udziałów spółek zależnych) dla podmiotów, które z niego korzystają – ma m.in. zachęcić inwestorów do prowadzenia spółek holdingowych w Polsce. Spółka holdingowa Spółką holdingową może […]
  Czytaj dalej

  PSI – Aspekty praktyczne rozliczania ulgi strefowej

  Polska Strefa Inwestycji wprowadzona została ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Rozwiązanie to w przeciwieństwie do specjalnych stref ekonomicznych umożliwia uzyskanie pomocy publicznej na terytorium całego kraju. Przedmiotowa pomoc publiczna dotyczy zwolnienia z zapłaty podatku dochodowego zarówno PIT jak i CIT z tytułu dochodów wygenerowanych w związku z nową inwestycją, […]
  Czytaj dalej