Równoczesne korzystanie z ulgi B+R i ulgi IP Box – czy to możliwe?

Do 31 grudnia 2021 roku podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową w ramach, której wytwarzali kwalifikowane prawa własności intelektualnej nie mogli równocześnie korzystać z ulgi B+R oraz ulgi IP Box w odniesieniu do tego samego obszaru działalności. Uprawnieni byli wyłącznie do skorzystania z jednego z poniższych scenariuszy:

  1. zastosowanie wyłącznie ulgi B+R albo
  2. zastosowanie wyłącznie 5% opodatkowania na zasadzie IP Box; albo
  3. zastosowanie zarówno z ulgi B+R, jak i preferencji IP Box, bez możliwości ich „łączenia”, tj. w tym przypadku podatnicy w tym samym roku podatkowym mogli zastosować ulgę B+R oraz IP Box wobec różnych kategorii dochodu (ulgę B+R wobec dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych oraz IP Box wobec dochodu z kwalifikowanego z praw własności intelektualnej).

Jednakże, na podstawie przepisów tzw. „Polskiego Ładu” od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają możliwość symultanicznego korzystania z obu ulg. W tej sytuacji podatnicy prowadzący działalność B+R w zakresie wytwarzania praw własności intelektualnej (m.in. patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, autorskie prawa do programu komputerowego), mogą w odniesieniu do tego samego projektu (obszaru) skorzystać z ponownego zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe, a wobec powstałej w ten sposób podstawy opodatkowania zastosować preferencyjną stawkę 5% (zamiast 19%).

Ulga IP Box jest to rozwiązanie stworzone dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową, którzy w ramach tej działalności wywarzają, rozwijają lub ulepszają kwalifikowane prawa własności intelektualnej (np. patenty, autorskie prawa do programu komputerowego). Sama ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu (stawką 5%) dochodów z praw własności intelektualnej np. dochodów ze sprzedaży tych praw czy z należności licencyjnych do tych praw.

Wskazuje się, iż ulga jest skierowana m.in. do firm, software house‘ów, laboratoriów, które m.in. tworzą kody, opracowują formuły nowych leków, ulepszają technologie i tworzą dzięki temu nowe, niewystępujące na rynku produkty.

Zatem, zyskać mogą podatnicy, którzy poza prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej również wytarzają prawa własności intelektualnej, które następnie stanowią dla nich źródło dochodu np. w związku z ich sprzedażą.