• English
 • Przegląd i przygotowanie procedur rozliczeń VAT

  Prowadzenie rozliczeń VAT wiąże się ze znaczną ilością czynności które wymagają podjęcia. Proces zaczyna się już od momentu wystawiania, a następnie rozliczania faktur zakupu i sprzedaży, które przechodzą przez rejestry VAT, a kończąc na tworzeniu JPK_V7. Od 2024 r., dodatkowo dojdą również obowiązki związane z wdrożeniem KSeF, który umożliwi organom skarbowym wgląd do każdej faktury sprzedażowej lub zakupowej.

  Rozliczanie VAT wcale nie zaczyna się i nie kończy wyłącznie w dziale księgowości, bowiem do prawidłowego i terminowego rozliczania VAT przyczyniają się również działy operacyjne Twojej firmy.

  Prawidłowe i kompleksowe podejście do tematu rozliczania VAT poprzez przygotowanie odpowiedniej procedury, określającej obowiązki VAT jakie z daną transakcją/czynnością są związane, umożliwia prowadzenie płynnego procesu rozliczania VAT. W zależności od specyfiki branży procedura rozliczania VAT może w składać się z kompleksowej instrukcji rozliczeń w Twojej firmie bądź skupiać się na konkretnych obszarach z perspektywy VAT.

  Posiadanie procedury skomponowanej pod wymagania Twojego biznesu przekłada się na zwiększenie świadomości działów biznesowych oraz operacyjnych w zakresie ich roli w prawidłowym rozliczaniu VAT. Stanowi też dla nich instrukcję jak postępować i dlaczego w ogóle mogą być angażowani w proces rozliczeń.

  Poza wzrostem bezpieczeństwa, procedura rozliczania VAT stanowi dla zarządów i działów księgowych ważny element ochronny przed odpowiedzialnością karną skarbową.

  Dla kogo?
  • Twoja firma przygotowuje liczne korekty JPK_V7 z uwagi na powtarzające się błędy po stronie działów operacyjnych?
  • Skala działalności Twojej firmy wzrosła, pojawiły się nowe typy transakcji i chciałbym mieć pewność, że wszystko działa w usystematyzowany i uporządkowany sposób?
  • Twoja firma posiada procedurę rozliczeń VAT i nikt nie pamięta kiedy była ostatni raz aktualizowana?
  • W Twojej firmie wiele procesów i procedur jest stosowanych wyłącznie poprzez praktykę i każdorazowo nowe osoby musza odnaleźć się w gąszczu niespisanych praktyk?
  Zakres wsparcia:
  • Opracowanie kompleksowej procedury rozliczania VAT dopasowanej do już istniejących procesów funkcjonujących w Twojej firmie.
  • Analiza obecnie funkcjonujących procedur oraz procesów związanych z rozliczaniem VAT pod kątem ich poprawności, kompletności, aktualności prawnej.
  • Analiza obecnych procedur pod kątem zabezpieczenia przedstawicieli Twojej firmy przez odpowiedzialnością karną skarbową.
  • Aktualizacja procedur, dostosowanie ich do zmieniających się przepisów oraz poszerzenie ich zakresu.

  Potrzebujesz oferty? Chcesz porozmawiać o swoim problemie podatkowym?

  Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

   Chcesz omówić swój problem podatkowy:

   Umów bezpłatne spotkanie

   Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów od VAT

   Michał Tokarz

   tel. +48 660 547 069

   Michał Majczyna

   tel. +48 792 055 525

   Anna Jankowska

   tel. +48 510 549 888

   Kinga Rabęda

   tel. +48 572 248 282

   Bartosz Tomczak

   tel. +48 605 602 663

   tel.

   Wygrana sprawa przed NSA

   w sprawie kontroli podatkowej za 2013 r. oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Sygn. akt II FSK 585/20

   Wygrana sprawa przed NSA

   dotycząca przysługującego Spółce zwolnienia z podatku CIT. Sygn. akt II FSK 1250/22

   Wygrana sprawa przed WSA

   w sprawie rzekomego nadużycia prawa w podatku VAT. Sygn. akt III Sa/Wa 203/22

   Wyrok NSA sygn. akt I FSK 1816/20

   Sąd sprzeciwił się bardzo powszechnemu wśród organów skarbowych, ale też często sądów, podejściu przypisywania domniemanej świadomości udziału w oszustwie wskazując, że ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, że taka świadomość istniała. Sąd nakazał uwzględnić bardzo precyzyjne kryteria, które pozwalałyby taką świadomość istnienia oszustwa uprawdopodobnić.

   Wyrok WSA w Warszawie (III SA/Wa 2555/20)

   Wyrok dotyczący nadużycia prawa. Sąd zakwestionował instrumentalne próby stosowania koncepcji nadużycia prawa przez organy wskazując na brak spełnienia przesłanek nadużycia w zgromadzonym w materiale dowodowym.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-395/09

   Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji nabycia usług z krajów uznawanych za raje podatkowe., Oasis East Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-414/07

   Niezgodność z prawem wspólnotowym polskich przepisów dotyczących ograniczenia prawa do odliczania przez przedsiębiorców podatku VAT od nabywanych przez nich samochodów osobowych oraz paliwa do nich., Magoora Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-313/05

   Podatek akcyzowy nakładany na sprowadzane samochody używane w związku z ich pierwszą rejestracją w Polsce., Maciej Brzeziński

   Najwięcej prowadzonych i wygranych spraw przy reprezentacji podatników przed TSUE spośród wszystkich polskich pełnomocników.

   Jerzy Martini – autor i współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex)

   Jerzy Martini – autor, współautor i redaktor Komentarza do ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Jerzy Martini – autor i współautor „VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (wyd. C.H.Beck)

   Marek Wojda – współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex) oraz ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Wyróżnieni w rankingu „Kancelaria na Linkedin – praktyczny poradnik” przez prawniczą agencję marketingową Tomczak Stanisławski.

   Wielokrotnie wyróżniani w rankingach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej.

   Wykładamy na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Handlowej

   Jerzy Martini corocznie wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers & Partners, wskazywany jako Band I (najwyższy możliwy poziom) w indywidualnym rankingu doradców podatkowych w kategorii Tax Consultants.

   Autorzy i komentatorzy publikacji podatkowych w branżowej prasie.

   Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

   Fundusz inwestycyjny – status podatkowy

   Fundusze inwestycyjne umożliwiają swoim uczestnikom zbiorowe inwestowanie środków pieniężnych we wspólnym interesie w określone odpowiednimi regulacjami papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. W Polsce fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako: fundusz inwestycyjny otwarty (FIO), specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO), fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ). W zależności od rodzaju, każdy z funduszy posiada odmienny […]

   Czytaj dalej

   Przekazanie prezentu do prenumeraty nie stanowi nieodpłatnej dostawy towarów (darowizny) – wyrok TSUE z 5 października 2023 r. w sprawie C-505/22

   Przedmiot sporu i stanowisko TSUE  Sprawa dotyczyła portugalskiej spółki (dalej: „Spółka”), która w ramach kampanii promocyjnych przy sprzedaży nowej prenumeraty czasopisma, oferowała prezent w postaci tabletu lub smartfonu. Prezent był wysyłany do klientów wraz z czasopismem po uiszczeniu pierwszej miesięcznej raty prenumeraty, której wysokość wynosiła tyle samo, co wysokość kolejnych rat. W przypadku rezygnacji z prenumeraty, klienci […]

   Czytaj dalej

   Korekta sprzedaży paragonowej z powodu zastosowania zawyżonej stawki VAT – wyrok TSUE z 21 marca 2024 r. w polskiej sprawie C-606/22

   W wyczekiwanym przez polskich podatników wyroku TSUE uznał za niezgodną z prawem unijnym praktykę polskich organów podatkowych polegającą na odmowie zwrotu nadpłaconego VAT w przypadku zawyżenia stawki VAT przy sprzedaży paragonowej. Organy podatkowe będą musiały zrewidować swoje podejście, co otwiera drogę do odzyskania podatku przedsiębiorcom, którzy stosowali zawyżoną stawkę VAT przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych […]

   Czytaj dalej