• English
 • Przegląd i przygotowanie procedur rozliczeń VAT

  Prowadzenie rozliczeń VAT wiąże się ze znaczną ilością czynności które wymagają podjęcia. Proces zaczyna się już od momentu wystawiania, a następnie rozliczania faktur zakupu i sprzedaży, które przechodzą przez rejestry VAT, a kończąc na tworzeniu JPK_V7. Od 2024 r., dodatkowo dojdą również obowiązki związane z wdrożeniem KSeF, który umożliwi organom skarbowym wgląd do każdej faktury sprzedażowej lub zakupowej.

  Rozliczanie VAT wcale nie zaczyna się i nie kończy wyłącznie w dziale księgowości, bowiem do prawidłowego i terminowego rozliczania VAT przyczyniają się również działy operacyjne Twojej firmy.

  Prawidłowe i kompleksowe podejście do tematu rozliczania VAT poprzez przygotowanie odpowiedniej procedury, określającej obowiązki VAT jakie z daną transakcją/czynnością są związane, umożliwia prowadzenie płynnego procesu rozliczania VAT. W zależności od specyfiki branży procedura rozliczania VAT może w składać się z kompleksowej instrukcji rozliczeń w Twojej firmie bądź skupiać się na konkretnych obszarach z perspektywy VAT.

  Posiadanie procedury skomponowanej pod wymagania Twojego biznesu przekłada się na zwiększenie świadomości działów biznesowych oraz operacyjnych w zakresie ich roli w prawidłowym rozliczaniu VAT. Stanowi też dla nich instrukcję jak postępować i dlaczego w ogóle mogą być angażowani w proces rozliczeń.

  Poza wzrostem bezpieczeństwa, procedura rozliczania VAT stanowi dla zarządów i działów księgowych ważny element ochronny przed odpowiedzialnością karną skarbową.

  Dla kogo?
  • Twoja firma przygotowuje liczne korekty JPK_V7 z uwagi na powtarzające się błędy po stronie działów operacyjnych?
  • Skala działalności Twojej firmy wzrosła, pojawiły się nowe typy transakcji i chciałbym mieć pewność, że wszystko działa w usystematyzowany i uporządkowany sposób?
  • Twoja firma posiada procedurę rozliczeń VAT i nikt nie pamięta kiedy była ostatni raz aktualizowana?
  • W Twojej firmie wiele procesów i procedur jest stosowanych wyłącznie poprzez praktykę i każdorazowo nowe osoby musza odnaleźć się w gąszczu niespisanych praktyk?
  Zakres wsparcia:
  • Opracowanie kompleksowej procedury rozliczania VAT dopasowanej do już istniejących procesów funkcjonujących w Twojej firmie.
  • Analiza obecnie funkcjonujących procedur oraz procesów związanych z rozliczaniem VAT pod kątem ich poprawności, kompletności, aktualności prawnej.
  • Analiza obecnych procedur pod kątem zabezpieczenia przedstawicieli Twojej firmy przez odpowiedzialnością karną skarbową.
  • Aktualizacja procedur, dostosowanie ich do zmieniających się przepisów oraz poszerzenie ich zakresu.

  Potrzebujesz oferty? Chcesz porozmawiać o swoim problemie podatkowym?

  Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

   Chcesz omówić swój problem podatkowy:

   Umów bezpłatne spotkanie

   Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów od VAT

   Michał Tokarz

   tel. +48 660 547 069

   Michał Majczyna

   tel. +48 792 055 525

   Anna Jankowska

   tel. +48 510 549 888

   Kinga Rabęda

   tel. +48 572 248 282

   Bartosz Tomczak

   tel. +48 605 602 663

   Maciej Kordalewski

   tel. +48 792 992 180

   Wygrana sprawa przed NSA

   w sprawie kontroli podatkowej za 2013 r. oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Sygn. akt II FSK 585/20

   Wygrana sprawa przed NSA

   dotycząca przysługującego Spółce zwolnienia z podatku CIT. Sygn. akt II FSK 1250/22

   Wygrana sprawa przed WSA

   w sprawie rzekomego nadużycia prawa w podatku VAT. Sygn. akt III Sa/Wa 203/22

   Wyrok NSA sygn. akt I FSK 1816/20

   Sąd sprzeciwił się bardzo powszechnemu wśród organów skarbowych, ale też często sądów, podejściu przypisywania domniemanej świadomości udziału w oszustwie wskazując, że ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, że taka świadomość istniała. Sąd nakazał uwzględnić bardzo precyzyjne kryteria, które pozwalałyby taką świadomość istnienia oszustwa uprawdopodobnić.

   Wyrok WSA w Warszawie (III SA/Wa 2555/20)

   Wyrok dotyczący nadużycia prawa. Sąd zakwestionował instrumentalne próby stosowania koncepcji nadużycia prawa przez organy wskazując na brak spełnienia przesłanek nadużycia w zgromadzonym w materiale dowodowym.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-395/09

   Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji nabycia usług z krajów uznawanych za raje podatkowe., Oasis East Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-414/07

   Niezgodność z prawem wspólnotowym polskich przepisów dotyczących ograniczenia prawa do odliczania przez przedsiębiorców podatku VAT od nabywanych przez nich samochodów osobowych oraz paliwa do nich., Magoora Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-313/05

   Podatek akcyzowy nakładany na sprowadzane samochody używane w związku z ich pierwszą rejestracją w Polsce., Maciej Brzeziński

   Najwięcej prowadzonych i wygranych spraw przy reprezentacji podatników przed TSUE spośród wszystkich polskich pełnomocników.

   Jerzy Martini – autor i współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex)

   Jerzy Martini – autor, współautor i redaktor Komentarza do ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Jerzy Martini – autor i współautor „VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (wyd. C.H.Beck)

   Marek Wojda – współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex) oraz ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Wyróżnieni w rankingu „Kancelaria na Linkedin – praktyczny poradnik” przez prawniczą agencję marketingową Tomczak Stanisławski.

   Wielokrotnie wyróżniani w rankingach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej.

   Wykładamy na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Handlowej

   Jerzy Martini corocznie wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers & Partners, wskazywany jako Band I (najwyższy możliwy poziom) w indywidualnym rankingu doradców podatkowych w kategorii Tax Consultants.

   Autorzy i komentatorzy publikacji podatkowych w branżowej prasie.

   Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

   Zmiany dla inwestujących w fundusze kapitałowe

   Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Obecnie podatek od zbycia tytułów jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych rozliczany jest ryczałtowo na podstawie art. 30a ustawy o PIT. Natomiast zgodnie ze nowelizowanymi przepisami od nowego roku przychody z umorzenia, […]

   Czytaj dalej

   Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

   Zmiany w fakturach korygujących Od 1 września br. znacząca zmiana dotknęła podatników wystawiających faktury korygujące, którzy od tej pory są zobowiązani do wskazywania w nich nowego elementu. W treści faktury korygującej obowiązkowo musi znaleźć się numer identyfikujący KSeF faktury korygowanej. Zasadniczo, obowiązek ten będzie odnosił się do podatników, którzy obecnie korzystają z dobrowolnego KSeF. Z […]

   Czytaj dalej

   Dzierżawa nieruchomości razem z wyposażeniem – jednolita usługa czy świadczenia odrębne? (wyrok TSUE z 4 maja 2023 r. w sprawie C-516/21)

   Przedmiot sporu i stanowisko TSUE   Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki, która oddała w dzierżawę budynek przeznaczony do prowadzenia hodowli drobiu wraz z trwale zainstalowanym wyposażeniem i urządzeniami specjalnie przystosowanymi do tego celu. Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy dzierżawca był zobowiązany do uiszczania jednolitego czynszu (który w 20% odpowiadał dzierżawie ww. wyposażenia i urządzeń).  Zgodnie z niemieckimi przepisami […]

   Czytaj dalej