• English
 • #VAT #elektromobilność #TSUE

  26.06.2024

  Skutki VAT ładowania pojazdów elektrycznych za pośrednictwem podmiotu trzeciego (opinia Rzecznik Generalnej TSUE)

  Omawiana opinia została wydana dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie C-60/23 Skatteverket przeciwko Digital Charging Solutions GmbH (DSC). DSC prowadzi w Szwecji działalność polegającą na zapewnieniu użytkownikom pojazdów elektrycznych dostępu do sieci punktów ładowania obsługiwanych przez operatorów, z którymi DSC zawarła odrębne umowy. DCS zapewnia użytkownikom pojazdów elektrycznych kartę i aplikację uwierzytelniającą umożliwiającą ładowanie pojazdów w tych punktach. Na podstawie faktur otrzymanych od wspomnianych operatorów DCS co miesiąc wystawia faktury użytkownikom z tytułu ilości dostarczonej im energii elektrycznej. DCS pobiera również od swoich klientów comiesięczną, stałą opłatę z tytułu dostępu do aplikacji, niezależnie od tego, czy użytkownik faktycznie nabył w danym okresie energię elektryczną.

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  0% stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze nie zostanie przedłużona

  Z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów w dniu 12 marca 2024 r. wynika, że obniżona stawka VAT 0% na podstawowe produkty spożywcze nie zostanie przedłużona. Oznacza to, że już od 1 kwietnia br. powróci stawka VAT w wysokości 5%. Na nadchodzącą zmianę powinni przygotować się przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie sprzedaży ww. produktów.  W szczególności należy […]
  Czytaj dalej

  31 grudnia 2023 r. upływa termin publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

  Tylko do 31 grudnia 2023 r. podatnicy, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym[1], mają czas na opublikowanie na swoich stronach internetowych informacji o strategii podatkowej realizowanej za rok 2022.
  Czytaj dalej

  50% koszty uzyskania przychodów jako dodatkowy element obniżenia zobowiązań podatkowych

  Wprowadzone od 1 stycznia 2022 r. tzw. ulgi na innowacje to nie jedyne rozwiązania, które pozwalają realnie obniżyć zobowiązania podatkowe. Jednym z nich jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów (dalej: „50% KUP”).   Rozwiązanie to pozwala zwiększyć wynagrodzenie netto osób zatrudnionych na umowie o prace, umowę zlecenie czy umowę o dzieło.   Katalog przychodów  Ustawa o PIT […]
  Czytaj dalej