• English
 • Strefa wiedzy

  28.11.2023

  NSA w uchwale zdecyduje o skutkach w VAT cesji uprawnień z umowy deweloperskiej

  W dniu 23 listopada 2023 r. NSA przedstawił do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy cesję uprawnień z umowy deweloperskiej należy traktować jako usługę opodatkowaną stawką 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., czy jako czynność związaną z dostawą lokalu mieszkalnego opodatkowaną stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 12a-12 c u.p.t.u.?

  Czytaj dalej
  13.11.2023

  Wyrok WSA – Spółka jawna nie musi być podatnikiem CIT, aż do likwidacji tej spółki

  Spółka jawna przestanie być podatnikiem CIT, jeżeli jej wspólnikami zostaną wyłącznie osoby fizyczne – stanowisko takie zajął WSA w Łodzi w wyroku z 19 października 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 618/23). Szczegóły w materiale.

  Czytaj dalej

  31 grudnia 2023 r. upływa termin publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

  Tylko do 31 grudnia 2023 r. podatnicy, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym, mają czas na opublikowanie na swoich stronach internetowych informacji o strategii podatkowej realizowanej za rok 2022. Dla pozostałych podmiotów termin na publikację informacji o realizowanej strategii za dany rok podatkowy upływa z końcem dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu tego roku podatkowego. Szczegóły w materiale.

  Czytaj dalej
  04.10.2023

  Od 1 stycznia 2024 r. powraca podatek minimalny

  Ustawodawca zwolnił podatników z obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.  Przedmiotowe zwolnienie od 1 stycznia 2024 r przestanie jednak obowiązywać. W związku z tym należy sprawdzić, czy minimalny podatek dochodowy – już za niecałe 3 miesiące – zacznie Państwa dotyczyć. Szczegóły w materiale.

  Czytaj dalej

  Projekt objaśnień podatkowych z dnia 25 września 2023 r. dotyczący zasad poboru podatku u źródła (WHT)

  W dniu 28 września 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień WHT (dalej: „Projekt objaśnień”). Projekt objaśnień skupia się na zagadnieniu rzeczywistego właściciela należności (ang. „beneficial owner”). Jest to już drugi projekt objaśnień WHT, gdyż wersja poprzedniego dokumentu z 2019 roku ze względu na liczne odroczenia wejścia w  życie oraz zmiany wspomnianych regulacji nie została opublikowana jako ostateczny dokument.

  Czytaj dalej

  Zmiany dla inwestujących w fundusze kapitałowe

  Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady opodatkowania przychodów z umorzenia, odkupienia, wykupienia albo unicestwienia w inny sposób tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Obecnie podatek od zbycia tytułów jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych rozliczany jest ryczałtowo na podstawie art. 30a ustawy o PIT. Zapraszamy do zapoznania się z całością  materiału.

  Czytaj dalej

  Obligatoryjny KSeF – zmiany obowiązujące od 1 września 2023 r.

  Mimo że ustawa wprowadzająca obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF)[1] dla większości podatników wejdzie zasadniczo w życie od 1 lipca 2024 r. to w drodze wyjątku część przepisów obowiązuje już od 1 września br. Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy te regulują istotne zagadnienia z punktu widzenia poprawnego dokumentowania transakcji m.in. w zakresie wystawiania faktur korygujących oraz zaliczkowych to podatnicy już teraz powinni zapoznać się ze zmianami. [1][1] Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

  Czytaj dalej

  Dzierżawa nieruchomości razem z wyposażeniem – jednolita usługa czy świadczenia odrębne? (wyrok TSUE z 4 maja 2023 r. w sprawie C-516/21)

  Omawiany wyrok dotyczy dzierżawy nieruchomości razem z trwale zainstalowanym wyposażeniem i urządzeniami. Kwestia ta może mieć istotne znaczenie praktyczne. Przykładowo, w przypadku przyjęcia, że najem/dzierżawa nieruchomości i wyposażenia stanowią czynności odrębne, może to prowadzić do konieczności rozbicia podstawy opodatkowania na część zwolnioną (jeśli najem/dzierżawa korzysta ze zwolnienia) i opodatkowaną VAT (w zakresie prawa do korzystania z wyposażenia). 

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  NSA w uchwale zdecyduje o skutkach w VAT cesji uprawnień z umowy deweloperskiej

  W dniu 23 listopada 2023 r. NSA przedstawił do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy cesję uprawnień z umowy deweloperskiej należy traktować jako usługę opodatkowaną stawką 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., czy jako czynność związaną z dostawą lokalu […]

  Czytaj dalej

  Wyrok WSA – Spółka jawna nie musi być podatnikiem CIT, aż do likwidacji tej spółki

  Spółka jawna przestanie być podatnikiem CIT, jeżeli jej wspólnikami zostaną wyłącznie osoby fizyczne – stanowisko takie zajął WSA w Łodzi w wyroku z 19 października 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 618/23). Przypomnijmy, że od 2021 niektóre spółki jawne zostały objęte regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jawna, jeżeli jej wspólnikami nie […]

  Czytaj dalej

  31 grudnia 2023 r. upływa termin publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

  Tylko do 31 grudnia 2023 r. podatnicy, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym[1], mają czas na opublikowanie na swoich stronach internetowych informacji o strategii podatkowej realizowanej za rok 2022. Kto musi sporządzać i publikować informację o realizowanej strategii podatkowej? Do przygotowania i opublikowania informacji o strategii podatkowej zobowiązane są: podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na […]

  Czytaj dalej