• English
 • Strefa wiedzy

  06.02.2024

  Przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe należy skorygować albo zapłacić wykazany na nich VAT – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.560.2023.2.AG

  Spółka prowadząca działalność w branży deweloperskiej i zajmująca się kompleksową realizacją projektów z zakresu budownictwa mieszkalnego oraz komercyjnego wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretację indywidualnej.  

  Czytaj dalej
  05.02.2024

  Wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu ciężarowego oraz związanych z jego eksploatacją – NSA z 11 maja 2023 r. sygn. akt I FSK 929/20

  Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej zakupiła w sierpniu 2018 r. samochód ciężarowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą, z której Spółka odliczyła 100% kwoty VAT, mając na uwadze, iż cechy konstrukcyjne tego samochodu spełniają wymogi, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT, tj. wykluczają jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

  Czytaj dalej
  31.01.2024

  TSUE rozstrzygnął kto ponosi odpowiedzialność za puste faktury wystawione przez pracownika posługującego się w sposób nieuprawniony danymi swojego pracodawcy

  Sprawa dotyczyła pustych faktur wystawianych rzekomo przez polską spółkę prowadzącą działalność m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw.

  Czytaj dalej
  03.01.2024

  Korekta sprzedaży paragonowej z powodu zastosowania zawyżonej stawki VAT – korzystna dla podatników opinia Rzecznik Generalnej TSUE w polskiej sprawie

  Zgodnie z opinią Rzecznik Generalnej TSUE z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie C‑606/22 podatnik może ubiegać się o zwrot nadpłaconego VAT w przypadku zastosowania zawyżonej stawki tego podatku przy sprzedaży paragonowej na rzecz konsumentów.

  Czytaj dalej
  28.12.2023

  Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych w przypadku rażącego naruszenia prawa

  Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2023 r., SK 110/20, Trybunał Konstytucyjny orzekł o zgodności art. 70 § 6 pkt 2 i art. 70 § 7 pkt 2 O.p. z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

  Czytaj dalej
  13.12.2023

  Zerowy VAT na żywność również w I kwartale 2024 r.

  W dniu 9 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające obowiązywanie 0% stawki VAT dla towarów spożywczych wymienionych w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Zgodnie z treścią rozporządzenia zerowa stawka VAT będzie obowiązywać do dnia 31 marca 2024 r. Oznacza to, że obniżoną stawką VAT, tak jak dotychczas, objęte zostaną podstawowe produkty spożywcze takie jak: mięso, jaja, produkty ze zboża, warzywa czy owoce.

  Czytaj dalej
  12.12.2023

  Zrzeczenie się roszczeń – tylko korzyść, czy także przychód podatkowy?

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów to jeden z użytecznych sposobów łagodzenia sprzecznych interesów kontrahentów w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Należy do nich m. in. możliwość jednostronnego lub wielostronnego zrzeczenia się roszczeń przysługujących stronom stosunku prawnego. Jednakże, podatnicy powinni mieć na uwadze, że takie działanie może wywołać określone skutki na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

  Czytaj dalej
  28.11.2023

  NSA w uchwale zdecyduje o skutkach w VAT cesji uprawnień z umowy deweloperskiej

  W dniu 23 listopada 2023 r. NSA przedstawił do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy cesję uprawnień z umowy deweloperskiej należy traktować jako usługę opodatkowaną stawką 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., czy jako czynność związaną z dostawą lokalu mieszkalnego opodatkowaną stawką 8% zgodnie z art. 41 ust. 12a-12 c u.p.t.u.?

  Czytaj dalej

  Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

  Przedwcześnie wystawione faktury zaliczkowe należy skorygować albo zapłacić wykazany na nich VAT – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 grudnia 2023 r. sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.560.2023.2.AG

  Wątpliwości podatnika Spółka prowadząca działalność w branży deweloperskiej i zajmująca się kompleksową realizacją projektów z zakresu budownictwa mieszkalnego oraz komercyjnego (dalej: „Spółka”) wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretację indywidualnej. We wniosku Spółka wskazała, że dla realizowanych przedsięwzięć deweloperskich zakłada zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze, które są prowadzone przez bank. Proces sprzedaży nieruchomości jest następujący – Spółka zawiera […]

  Czytaj dalej

  Wykonanie badania technicznego z opóźnieniem nie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia VAT od wydatków na zakup samochodu ciężarowego oraz związanych z jego eksploatacją – NSA z 11 maja 2023 r. sygn. akt I FSK 929/20

  Przedmiot sporu i stanowisko organu podatkowego Spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej (dalej: „Spółka”) zakupiła w sierpniu 2018 r. samochód ciężarowy. Zakup ten został udokumentowany fakturą, z której Spółka odliczyła 100% kwoty VAT, mając na uwadze, iż cechy konstrukcyjne tego samochodu spełniają wymogi, o których mowa w art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy […]

  Czytaj dalej

  TSUE rozstrzygnął kto ponosi odpowiedzialność za puste faktury wystawione przez pracownika posługującego się w sposób nieuprawniony danymi swojego pracodawcy

  Sprawa dotyczyła pustych faktur wystawianych rzekomo przez polską spółkę prowadzącą działalność m.in. w zakresie sprzedaży detalicznej paliw. W toku kontroli podatkowej organy podatkowe ustaliły, że w okresie od stycznia 2010 r. do kwietnia 2014 r. spółka wystawiła 1679 faktur wykazujących kwotę VAT nieodzwierciedlającą rzeczywistej sprzedaży towarów w łącznej wysokości blisko 1,5 mln zł. Faktury te […]

  Czytaj dalej