Zerowy VAT na żywność również w I kwartale 2024 r.

W dniu 9 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające obowiązywanie 0% stawki VAT dla towarów spożywczych wymienionych w pozycjach 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Zgodnie z treścią rozporządzenia zerowa stawka VAT będzie obowiązywać do dnia 31 marca 2024 r. Oznacza to, że obniżoną stawką VAT, tak jak dotychczas, objęte zostaną podstawowe produkty spożywcze takie jak: mięso, jaja, produkty ze zboża, warzywa czy owoce.

Przypomnijmy, że dla podstawowych towarów spożywczych wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy o VAT stawka podatku wynosi 5%. Zerowa stawka VAT na niektóre towary spożywcze obowiązuje od 1 lutego 2022 r. Obecnie 0% stawka VAT w odniesieniu do towarów spożywczych jest stosowana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług w roku 2023.

Należy jednak wskazać, że preferencyjna stawka VAT będzie obowiązywać wyłącznie w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku. W związku z tym, podatnicy powinni monitorować, czy obniżenie będzie przedłużone również na kolejne miesiące nadchodzącego roku. W odmiennym przypadku, powrót do 5% stawki VAT będzie wiązał się z koniecznością dostosowania kas fiskalnych oraz systemów księgowych.