Ulga na prototyp

Z ulgi na prototyp od 1 stycznia 2022 r. mogą skorzystać podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową. Celem tej ulgi jest wsparcie przedsiębiorców do prowadzenia działalności polegającej na tworzeniu nowych i ulepszaniu istniejących produktów, procesów i usług. Będą mogli z niej skorzystać ci podatnicy, którzy poniosą wydatki na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek. Spółka, która zdecyduje się przygotować prototyp, może zaliczyć wydatki po-niesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu, a ponadto zyska możliwość odliczenia dodatkowych wydatków od podstawy opodatkowania.

Ulga ma na celu wspierać podatników opracowujących nowe produkty, nieoferowane na rynku. Będzie ją można zastosować nie tylko w najbardziej zaawansowanych innowacjach – wystarczy, że produkt będzie nowością w skali firmy i dzięki niemu przedsiębiorca rozwinie swoją ofertę, a także zdobędzie nowe rynki zbytu.

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Aby ułatwić stosowanie ulgi, przepisy ustaw podatkowych zawierają precyzyjną listę wydatków (koszty kwalifikowane), które będą uznawane za służące opracowaniu prototypu (produkcji próbnej) i wprowadzeniu go na rynek.

Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z ze źródła, jakim są inne przychody niż z zysków kapitałowych. W przypadku, gdy podatnik poniósł stratę lub wielkość odliczeń przekracza kwotę dochodu podatnika, odliczenia można dokonać w ciągu kolejnych 6 lat podatkowych.