Estoński CIT cz. II – Podzielone zyski

W ustawie o PIT wprowadzono mechanizm odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT od podatku należnego od wspólnika z tytułu wypłaty zysków takiej spółki w formie dywidendy. Otóż zgodnie z przedmiotowymi przepisami w przypadku wypłaty dywidendy z zysków osiągniętych przez podatnika estońskiego CIT w okresie opodatkowania ryczałtem (jeśli pochodzą z podziału zysków z tego okresu) zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych uiszczany przez wspólnika z tytułu otrzymania takiej dywidendy pomniejsza się o odpowiednią kwotę stanowiącą iloczyn procentowego udziału wspólnika w zysku spółki i należnym ryczałcie od przychodów spółek należnego od spółki z tytułu wypłaty takiej dywidendy.

Wartość pomniejszenia wynosi 90% kwoty iloczynu dla małych podatników i podatników rozpoczynających prowadzenie działalności, a 70% – dla pozostałych podmiotów.

Co robić w pozostałych sytuacjach?

Ustawodawca nie odniósł się wprost w ustawie o PIT do innych sytuacji i zbiegu przepisów „ogólnych” i tych o estońskim CIT. Pewną pomoc może stanowić opublikowany 23 grudnia 2021 r. Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek[1] (dalej jako „Przewodnik”), stanowiący objaśnienia podatkowe, których zastosowanie nie może szkodzić podatnikowi.

Zgodnie z Przewodnikiem wypłata zysku ze spółki opodatkowanej estońskim CIT, pochodzącego z podziału zysku wypracowanego w okresie podlegania opodatkowaniu CIT na ogólnych zasadach, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od zysków kapitałowych bez możliwości pomniejszenia o odpowiednią część zapłaconego przez spółkę ryczałtu od dochodów spółek.

Jeśli natomiast wypłacane są podzielone zyski spółki, osiągnięte w okresie opodatkowania estońskim CIT, a wypłacane w okresie, gdy spółka podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to wspólnik ma możliwość pomniejszenia zryczałtowanego podatku o odpowiedni wskaźnik podatku zapłaconego przez podatnika ryczałtu od dochodów spółek. Dla zastosowania pomniejszenia zryczałtowanego podatku u udziałowca istotny jest zatem sposób opodatkowania spółki, w okresie z jakiego osiągnięty przez nią zysk jest wypłacany. Jeśli wypłacie podlega zysk wypracowany w okresie opodatkowania estońskim CIT, to wspólnik może pomniejszyć swój podatek.

[1] https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-do-ryczaltu-od-dochodow-spolek