Skondensowany Przegląd Orzecznictwa – 18-24 lipca

Zachęcamy do zapoznania się z pięcioma wyrokami, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę:

  • TSUE: Podatnik ma możliwość dokonania korekty podatku VAT za okresy, które zostały już zamknięte.

Wyrok TSUE, z 2 lipca 2020 r., sygn.: C-835/18.

  • Wartości sprzedaży wysyłkowej nie wlicza się do limitu zwolnienia dla małych firm

Wyrok NSA z 21 lipca 2020 r., sygn. akt: I FSK 2022/17. I FSK 2032/17.

  • Spółka komunalna wykonująca zlecone zadania własne samorządu w zarządzaniu obiektami sportowymi, powinna być traktowana jako podmiot publiczny.

Wyrok NSA, z 22 lipca 2020 r., I FSK 1366/17.

  • WSA: Spółka, która powstała wskutek połączenia nie może korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach zobowiązania do utworzenia nowych miejsc pracy.

Wyrok WSA w Łodzi, z 4 lutego 2020 r., sygn. akt: I SA/Łd 717/19.

  • Szef KAS: Sprzedaż akcji podmiotowi powiązanemu w ramach restrukturyzacji może podlegać klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania.

Odmowa z 28 maja 2020 r., wydania opinii zabezpieczającej, sygn. DKP3.8011.8.2019.