Odwieszenie terminów raportowania MDR tzw. schematów podatkowych krajowych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia opublikowane 16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw zapowiada zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzonego 16 maja 2022 r. Chociaż przepisy weszły w życie natychmiast, stan zagrożenia zostanie odwołany dopiero z dniem 1 lipca 2023 r.

Te zmiany oznaczają koniec obowiązującego zawieszenia terminów związanych z obowiązkami nałożonymi przepisami o schematach podatkowych, co prowadzi do powrotu do regularnego terminu wykonywania obowiązków związanych z MDR. Zgodnie z przepisami okres zawieszenia terminów raportowania MDR zakończy się 30. dnia od momentu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego.

W szczególności, dotyczy to terminów na zgłoszenie informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), informacji dla korzystającego ze schematu podatkowego (MDR-3) i kwartalnej informacji o udostępnieniu standaryzowanego schematu podatkowego (MDR-4), jak również zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego (MDR-2).

W świetle nadchodzącej normalizacji terminów MDR, kluczowe jest, aby osoby odpowiedzialne za schematy podatkowe przeprowadziły:

  • Analizę istniejącej wewnętrznej procedury MDR, sprawdzając, czy spełnia ona wymagania określone w art. 86l Ordynacji podatkowej,
  • Przegląd działań związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na temat schematów podatkowych wśród personelu,
  • Ocena stosowania obecnej procedury MDR,
  • Przejrzenie transakcji, które były przeprowadzane w okresie zawieszenia terminów MDR, w szczególności pod kątem ustalenia, czy generowały one obowiązek zgłoszenia informacji o schemacie podatkowym.

Maksymalna kara za nieprzestrzeganie obowiązków MDR (np. nieprzekazanie Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym lub przekazanie jej po terminie) może wynieść od 1 lipca 2023 r. nawet do 34 560 000 PLN. Dodatkowo, niewłaściwe zarządzanie procedurą wewnętrzną może skutkować karą do 2 mln zł, a w skrajnych przypadkach nawet do 10 mln zł.

Dlatego warto ponownie przeanalizować wykonane czynności – zarówno w okresie zawieszenia terminów MDR, jak i obecnie – z uwzględnieniem obowiązków związanych z MDR, w tym ewentualnego zgłoszenia schematu.

Tax Alert MDR