Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych

Zgodnie z aktualną wersją projektu ustawy z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw obligatoryjne e-fakturowanie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r., a w przypadku podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT z dniem 1 stycznia 2025 r.

Kogo będzie dotyczył?

Obowiązkiem wystawienia faktur ustrukturyzowanych objęci zostaną podatnicy, którzy posiadają siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Jakie czynności będą podlegały obowiązkowemu e-fakturowaniu?

Obowiązkowemu e-fakturowaniu podlegać będą, zasadniczo, wszystkie czynności, które wymagają udokumentowania fakturą zgodnie z ustawą o VAT. Wymóg ten będzie zatem dotyczył czynności podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), jak i na rzecz organów publicznych (B2G).

Przy użyciu KSeF nie będzie jednak możliwe wystawianie faktur:

  • na rzecz konsumentów (B2C),
  • w procedurach szczególnych OSS (One Stop Shop) i IOSS (Import One Stop Shop),
  • w przypadkach odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów i świadczenia usług określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów[1].

Zgodnie z projektowanym ww. rozporządzeniem Ministra Finansów wyłączenie obejmie trzy rodzaje usług, w tym m.in. usług przejazdu autostradą płatną, pod warunkiem ich udokumentowania fakturami w formie biletu jednorazowego.

Jakie podmioty będą uprawnione do dobrowolnego e-fakturowania?

Podatnicy nieposiadających siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, dokonujący na terytorium kraju czynności opodatkowanych, będą mogły dobrowolnie wystawiać faktury przy użyciu KSeF (podobnie będzie w przypadku podatników, którzy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej w Polsce, ale posiadają tu stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które nie uczestniczy w transakcji).

[1] Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków odpowiednio dokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, w których podatnik nie ma obowiązku wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur