Obniżenie kapitału to transakcja

Transakcja kontrolowana zdefiniowana w art. 11a ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT i stanowi identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniki powiązań.

Przypomnijmy również, że podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Co istotne bez znaczenia w tym wypadku pozostaje wolumen transakcji czy obowiązki dokumentacyjne.

W przypadku transakcji kontrolowanych po przekroczeniu progów dokumentacyjnych, co do zasady konieczne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych, o ile nie zostają spełnione warunki zwolnienia wynikające z art. 11n Ustawy o CIT dla podmiotów krajowych osiągających dochód.

Ustawa CIT przewiduje następujące progi dokumentacyjne:

  • Dla transakcji towarowych i finansowych 10 000 000 zł
  • Dla transakcji usługowych i pozostałych 2 000 000 zł

Czy zatem obniżenie kapitału zakładowego stanowi transakcję podlegającą dokumentowaniu?

W interpretacji indywidualnej z dnia 14 czerwca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-1.4010.109.2021.1.MK wskazał, iż obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich udziałów Spółki stanowi transakcję kontrolowaną i jako przekraczająca 2 000 000 zł (próg dla transakcji innej) jest objęta obowiązkiem sporządzenia dokumentacji.

Organ oparł swoją argumentację przywołał definicje słownikową pojęcia „transakcja” jak również wskazał wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujące, iż termin „transakcja” stanowi pojęcie umowa.

Naszym zdaniem stanowisko organu jest jak najbardziej zasadne. Przy tak szerokich definicjach na potrzeby cen transferowych należy bardzo rozważnie analizować realizowane transakcje na potrzeby sporządzenia dokumentacji i analizy obowiązków w tym zakresie. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w zakresie identyfikacji realizowanych transakcji pozostajemy do dyspozycji.