Biała lista a płatności kartą (PayU, Dotpay, itp.)

Wyłączenie z kosztów na podstawie art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako: „Ustawa o CIT„) nie obejmuje płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych oraz systemów obsługi płatności  takich jak np. PayU, Dotpay, Przelewy24.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 15d Ustawy o CIT od 1 stycznia 2020 roku podatnik nie będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów m.in. płatności dotyczących transakcji na kwotę przewyższająca kwotę 15000 zł dokonanych na dzień zlecenia na rachunek bankowy nieznajdujący się na tzw. białej liście podatników VAT  (dalej też jako „Wykaz„). Powyższe ma zastosowanie do dostawy towarów i świadczenia usług udokumentowanych fakturą, dokonanych przez podatników VAT czynnych.

W myśl art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, przez kartę płatniczą należy rozumieć kartę uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub agenta rozliczeniowego, akceptowaną przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym kartę płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia (UE) 2015/751.

W świetle powyższego płatności dokonywane kartą płatniczą są w swojej istocie płatnościami dokonywanymi z rachunku bankowego, do którego karta została wydana. Również w odniesieniu do płatności dokonywanych za pomocą systemów obsługi płatności tak jak np. PayU, Dotpay czy Przelewy 24 należy uznać, iż te formy płatności spełniają przesłanki zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.

Jednakże przy tego rodzaju płatności nie ma konieczności weryfikacji rachunku bankowego kontrahenta w Wykazie z uwagi na to, że transakcje kartowe  i dokonywane za pośrednictwem instytucji płatniczych choć odbywają się za pośrednictwem rachunku bankowego to nie mogą być uznane za przelew. Z kolei art. 15d ust. 1 pkt 2 Ustawy o CIT nakazuje weryfikację rachunku kontrahenta wyłącznie  przy regulowaniu płatności przelewem na rachunek bankowy.

W konsekwencji podatnik ma prawo zaliczenia w koszty podatkowe płatności dokonywane za pomocą karty kredytowej lub za pośrednictwem systemów płatniczych niezależnie od ich wysokości bez obowiązku weryfikacji rachunku kontrahenta w Wykazie. Powyższe stanowisko zajęliśmy we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 11 grudnia 2019 r., sygn. 011-KDIB1-1.4010.536.2019.1.NL.