• English
 • VAT

  17.07.2020

  Skondensowany Przegląd Orzecznictwa 10-17 lipca

  Przegląd ciekawych wyroków 10-17 lipca 2020.

  08.07.2020

  Nowa matryca stawek VAT – na co zwrócić uwagę?

  Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje zmieniona matryca stawek VAT. Prezentujemy jej najważniejsze założenia i potencjalne problemy, które mogą napotkać podatnicy w procesie jej stosowania.

  26.03.2020

  Odroczenie terminu płatności a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

  Czy skorzystanie z możliwości odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty uniemożliwia uzyskanie wspomnianego zaświadczenia?

  23.03.2020

  Tarcza antykryzysowa

  Przedstawiamy najważniejsze z proponowanych uproszczeń w zakresie podatków, zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

  06.03.2020

  Wartości transakcji w umowach zawartych na czas nieokreślony

  Zmiana linii interpretacyjnej w sprawie wartości transakcji w umowach zawartych na czas nieokreślony i próba zwięzłej odpowiedzi na pytanie: gdzie szukać wskazówek dotyczących jednorazowej wartości transakcji.

  17.02.2020

  Adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” a JPK_VDEK

  Obowiązujące od 1 listopada 2019 r. przepisy wprowadziły obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) do opłacania faktur, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł  i na których znajduje się towar lub usługa wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

  13.02.2020

  Czym jest Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) i jak ją uzyskać?

  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która potwierdza prawidłowość zastosowanej do konkretnego towaru lub usługi klasyfikacji oraz stawki podatku VAT.

  Strefa wiedzy