• English
 • Audyt podatkowy VAT

  Podatek VAT stanowi największe źródło dochodów budżetu państwa, w związku z czym kontrola należytego wypełniania obowiązków przez podatników VAT jest przedmiotem szczególnego zainteresowania organów podatkowych.

  Ewentualne nieprawidłowości w tym obszarze mogą wiązać się dla podatnika nie tylko z obowiązkiem uiszczenia zaległości podatkowej z odsetkami, ale również tzw. dodatkowym zobowiązaniem podatkowym („sankcja VAT”).

  Jednocześnie, specyfika podatku VAT przejawia się częstymi zmianami regulacji prawnych i jeszcze szybszą ewolucją praktyki stosowania przepisów o VAT przez organy podatkowe i sądy administracyjne. W związku z tym podatnicy powinni na bieżąco monitorować wszelkie zmiany w ww. zakresie, co stanowi duże wyzwanie w dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Identyfikacja obszarów mogących stanowić przyczynę potencjalnych sporów z organami podatkowymi może zostać powierzona zewnętrznym ekspertom, którzy wykonają audyt podatkowy rozliczeń VAT.

  Czemu służy audyt rozliczeń VAT?

  Audyt podatkowy to kompleksowy proces wykonywany przez doświadczonych doradców podatkowych, którego celem jest zbadanie ryzyka podatkowego w VAT w danym okresie.

  W ramach audytu VAT rozliczenia podatnika mogą być badane pod kątem:

  • prawidłowej kwalifikacji transakcji podatnika do celów podatku VAT;
  • poprawności stosowania stawek podatku VAT;
  • prawidłowej kalkulacji podstawy opodatkowania czynności podatnika;
  • właściwego określania momentu powstania obowiązku podatkowego dla poszczególnych czynności podatnika podlegających VAT;
  • poprawnego odliczania podatku VAT;
  • właściwego wypełniania obowiązków formalnych związanych z fakturowaniem i ewidencjonowaniem transakcji podatnika.

  Jak wygląda audyt podatkowy VAT?

  Audyt podatkowy VAT wykonywany jest na podstawie próbki dokumentów związanych z badanym obszarem (np. złożone pliki JPK_VAT, faktury sprzedażowe i zakupowe, istotne umowy). Na ich podstawie, a także wyjaśnień pozyskanych od osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe badanego podmiotu, audytor bada procesy podatkowe zachodzące w organizacji w danym okresie.

  Audyt podatkowy VAT zakończony jest przekazaniem raportu, który zawiera ocenę prawidłowości rozliczeń VAT w organizacji, wskazanie obszarów podatkowych mogących skutkować potencjalnymi sporami z organami skarbowymi oraz sposobami ich rozwiązania.

  Czy warto przeprowadzić audyt podatkowy VAT?

  Audyt podatkowy VAT może istotnie ograniczyć ryzyko wystąpienia nieprawidłowości podatkowych w organizacji. Dzięki zidentyfikowaniu obszarów ryzyka i podjęciu działań korygujących podatnicy mogą ograniczyć nie tylko ewentualne konsekwencje finansowe, ale również odpowiedzialność karnoskarbową osób odpowiedzialnych za prowadzenie rozliczeń podatkowych w organizacji.

  Wykonanie audytu podatkowego VAT może również wpisywać się w działania podatnika związane ze zbliżającym się obowiązkiem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur, a w szczególności służyć uporządkowaniu procesów podatkowych w organizacji oraz przygotowaniu się do nadchodzących obowiązków w zakresie e-fakturowania.

  Dla kogo?
  • Czy w Twojej firmie pojawiają się wątpliwości, co prawidłowości kwalifikacji transakcji do celów VAT?
  • Czy Twoja firma prowadzi sprzedaż towarów i usług podlegających opodatkowaniu różnymi stawkami VAT, a weryfikacja poprawności ich stosowania została przeprowadzona wyłącznie na moment rozpoczęcia sprzedaży?
  • Czy w Twojej firmie dawno nie był przeprowadzony audyt poprawności rozliczeń VAT?
  • Czy Twoja firma chce kompleksowo przygotować się do wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur?
  Zakres działań
  • Weryfikacja przeszłych i obecnych rozliczeń VAT pod kątem ich prawidłowości.
  • Identyfikacja ryzyk, mogących narazić podatnika na odpowiedzialność finansową.
  • Sporządzenie raportu przedstawiającego rekomendacje w zakresie modyfikacji dotychczasowego sposobu rozliczania podatku VAT.

  Potrzebujesz oferty? Chcesz porozmawiać o swoim problemie podatkowym?

  Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

   Chcesz omówić swój problem podatkowy:

   Umów bezpłatne spotkanie

   Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów od VAT

   Michał Tokarz

   tel. +48 660 547 069

   Michał Majczyna

   tel. +48 792 055 525

   Anna Jankowska

   tel. +48 510 549 888

   tel.

   Bartosz Tomczak

   tel. +48 605 602 663

   tel.

   Wygrana sprawa przed NSA

   w sprawie kontroli podatkowej za 2013 r. oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Sygn. akt II FSK 585/20

   Wygrana sprawa przed NSA

   dotycząca przysługującego Spółce zwolnienia z podatku CIT. Sygn. akt II FSK 1250/22

   Wygrana sprawa przed WSA

   w sprawie rzekomego nadużycia prawa w podatku VAT. Sygn. akt III Sa/Wa 203/22

   Wyrok NSA sygn. akt I FSK 1816/20

   Sąd sprzeciwił się bardzo powszechnemu wśród organów skarbowych, ale też często sądów, podejściu przypisywania domniemanej świadomości udziału w oszustwie wskazując, że ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, że taka świadomość istniała. Sąd nakazał uwzględnić bardzo precyzyjne kryteria, które pozwalałyby taką świadomość istnienia oszustwa uprawdopodobnić.

   Wyrok WSA w Warszawie (III SA/Wa 2555/20)

   Wyrok dotyczący nadużycia prawa. Sąd zakwestionował instrumentalne próby stosowania koncepcji nadużycia prawa przez organy wskazując na brak spełnienia przesłanek nadużycia w zgromadzonym w materiale dowodowym.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-395/09

   Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji nabycia usług z krajów uznawanych za raje podatkowe., Oasis East Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-414/07

   Niezgodność z prawem wspólnotowym polskich przepisów dotyczących ograniczenia prawa do odliczania przez przedsiębiorców podatku VAT od nabywanych przez nich samochodów osobowych oraz paliwa do nich., Magoora Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-313/05

   Podatek akcyzowy nakładany na sprowadzane samochody używane w związku z ich pierwszą rejestracją w Polsce., Maciej Brzeziński

   Najwięcej prowadzonych i wygranych spraw przy reprezentacji podatników przed TSUE spośród wszystkich polskich pełnomocników.

   Jerzy Martini – autor i współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex)

   Jerzy Martini – autor, współautor i redaktor Komentarza do ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Jerzy Martini – autor i współautor „VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (wyd. C.H.Beck)

   Marek Wojda – współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex) oraz ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Wyróżnieni w rankingu „Kancelaria na Linkedin – praktyczny poradnik” przez prawniczą agencję marketingową Tomczak Stanisławski.

   Wielokrotnie wyróżniani w rankingach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej.

   Wykładamy na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Handlowej

   Jerzy Martini corocznie wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers & Partners, wskazywany jako Band I (najwyższy możliwy poziom) w indywidualnym rankingu doradców podatkowych w kategorii Tax Consultants.

   Autorzy i komentatorzy publikacji podatkowych w branżowej prasie.

   Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

   Jak należy dokumentować tzw. nietransakcyjne WDT?

   Przemieszczenie towarów własnych (należących do przedsiębiorstwa) podatnika z terytorium Polski na terytorium innego kraju członkowskiego UE uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (dalej: „WDT”). Przez ww. towary własne rozumie się takie towary, które zostały przez podatnika na terytorium Polski w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia […]

   Czytaj dalej

   Sprzedaż zestawu składającego się z towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT

   W celu zwiększania sprzedaży podatnicy decydują się na prowadzenie różnego rodzaju akcji promocyjnych. Jednym z przykładów prowadzenia takich działań jest sprzedaż towarów w zestawach. Korzyścią po stronie kupującego jest to, że cena, jaką płaci za towary nabywane w zestawie jest niższa niż ta, jaką musiałby zapłacić, gdyby zdecydował się kupić towary oddzielnie. Oznacza to, że […]

   Czytaj dalej

   Wniesienie nieruchomości do fundacji rodzinnej może być wyłączone z VAT jako zbycie przedsiębiorstwa

   Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.174.2024.1.AK Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz wydzierżawiania nieruchomości (zarówno budynkowych jak i lokalowych). W stanie faktycznym wskazano, że zdecydowana większość czynności wykonywanych przez wnioskodawcę jest opodatkowana VAT. W ograniczonym zakresie działalność […]

   Czytaj dalej