• English
 • Transakcje nieruchomościowe VAT

  Sprzedaż lub zakup nieruchomości związany jest z obracaniem istotnymi kwotami z perspektywy każdego biznesu. Proces zakupu bądź sprzedaży nieruchomości poprzedzony jest wieloma analizami poczynając od analiz rynku, lokalizacji, przeznaczenia nieruchomości, a kończąc oczywiście wyceną nieruchomości.

  Obrót nieruchomościami wiąże się z wieloma ryzykami, które należy odpowiednio zidentyfikować, zweryfikować jeszcze przed dokonaniem transakcji. Często, bardzo niesłusznie pomijanym aspektem jest weryfikacja planowanej transakcji pod kątem rozliczeń VAT. Brak prawidłowego zweryfikowania transakcji, której przedmiotem jest nieruchomość może doprowadzić do popełnienia błędów w aspektach takich jak status podatnika VAT, pierwsze zasiedlenie, prawidłowa stawka VAT, możliwość skorzystania ze zwolnienia, opłacalność i efektywność planowanego sposobu pozyskania bądź zbycia nieruchomości.

  Transakcje nieruchomościowe są jednym z rodzajów transakcji w VAT, przy których może pojawić się najwięcej wątpliwości. Zważając na ilość orzecznictwa zarówno krajowego jak i unijnego, a także zmieniającą się praktykę organów skarbowych, pozostawienie tej kwestii bez odpowiedniego zaopiekowania może skutkować dotkliwymi konsekwencjami, które mogą rzutować nawet na opłacalność przeprowadzanej transakcji.

  Z tego powodu to już na etapie planowania transakcji powinniśmy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące zasad rozliczenia owej transakcji, aby uniknąć niepotrzebnych i kosztownych komplikacji czy to na etapie samej transakcji czy już po jej przeprowadzeniu.

  Dla kogo?
  • Twoja firma planuje sprzedać nieruchomość?
  • Twoja firma planuje zakupić nieruchomość?
  • Twoja grupa kapitałowa planuje przeniesienie nieruchomości pomiędzy jej członkami?
  • Posiadasz pokaźną nieruchomość, którą planujesz sprzedać po wcześniejszym podziale i dostosowaniu do potrzeb rynkowych?
  • Planujesz rozpoczęcie działalności deweloperskiej lub budowlanej?
  Zakres wsparcia:
  • Analiza statusu podatnika VAT w planowanej transakcji.
  • Analiza właściwego sposobu opodatkowania transakcji zakupu/sprzedaży nieruchomości.
  • Analiza opłacalności zaplanowanego sposobu pozyskania nieruchomości w grupie kapitałowej.
  • Kompleksowe wsparcie w badaniu nieruchomości pod kątem VAT.

  Potrzebujesz oferty? Chcesz porozmawiać o swoim problemie podatkowym?

  Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

   Chcesz omówić swój problem podatkowy:

   Umów bezpłatne spotkanie

   Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów od VAT

   Michał Tokarz

   tel. +48 660 547 069

   Michał Majczyna

   tel. +48 792 055 525

   Anna Jankowska

   tel. +48 510 549 888

   tel.

   Bartosz Tomczak

   tel. +48 605 602 663

   tel.

   Wygrana sprawa przed NSA

   w sprawie kontroli podatkowej za 2013 r. oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Sygn. akt II FSK 585/20

   Wygrana sprawa przed NSA

   dotycząca przysługującego Spółce zwolnienia z podatku CIT. Sygn. akt II FSK 1250/22

   Wygrana sprawa przed WSA

   w sprawie rzekomego nadużycia prawa w podatku VAT. Sygn. akt III Sa/Wa 203/22

   Wyrok NSA sygn. akt I FSK 1816/20

   Sąd sprzeciwił się bardzo powszechnemu wśród organów skarbowych, ale też często sądów, podejściu przypisywania domniemanej świadomości udziału w oszustwie wskazując, że ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, że taka świadomość istniała. Sąd nakazał uwzględnić bardzo precyzyjne kryteria, które pozwalałyby taką świadomość istnienia oszustwa uprawdopodobnić.

   Wyrok WSA w Warszawie (III SA/Wa 2555/20)

   Wyrok dotyczący nadużycia prawa. Sąd zakwestionował instrumentalne próby stosowania koncepcji nadużycia prawa przez organy wskazując na brak spełnienia przesłanek nadużycia w zgromadzonym w materiale dowodowym.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-395/09

   Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji nabycia usług z krajów uznawanych za raje podatkowe., Oasis East Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-414/07

   Niezgodność z prawem wspólnotowym polskich przepisów dotyczących ograniczenia prawa do odliczania przez przedsiębiorców podatku VAT od nabywanych przez nich samochodów osobowych oraz paliwa do nich., Magoora Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-313/05

   Podatek akcyzowy nakładany na sprowadzane samochody używane w związku z ich pierwszą rejestracją w Polsce., Maciej Brzeziński

   Najwięcej prowadzonych i wygranych spraw przy reprezentacji podatników przed TSUE spośród wszystkich polskich pełnomocników.

   Jerzy Martini – autor i współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex)

   Jerzy Martini – autor, współautor i redaktor Komentarza do ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Jerzy Martini – autor i współautor „VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (wyd. C.H.Beck)

   Marek Wojda – współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex) oraz ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Wyróżnieni w rankingu „Kancelaria na Linkedin – praktyczny poradnik” przez prawniczą agencję marketingową Tomczak Stanisławski.

   Wielokrotnie wyróżniani w rankingach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej.

   Wykładamy na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Handlowej

   Jerzy Martini corocznie wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers & Partners, wskazywany jako Band I (najwyższy możliwy poziom) w indywidualnym rankingu doradców podatkowych w kategorii Tax Consultants.

   Autorzy i komentatorzy publikacji podatkowych w branżowej prasie.

   Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

   Jak należy dokumentować tzw. nietransakcyjne WDT?

   Przemieszczenie towarów własnych (należących do przedsiębiorstwa) podatnika z terytorium Polski na terytorium innego kraju członkowskiego UE uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (dalej: „WDT”). Przez ww. towary własne rozumie się takie towary, które zostały przez podatnika na terytorium Polski w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia […]

   Czytaj dalej

   Sprzedaż zestawu składającego się z towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT

   W celu zwiększania sprzedaży podatnicy decydują się na prowadzenie różnego rodzaju akcji promocyjnych. Jednym z przykładów prowadzenia takich działań jest sprzedaż towarów w zestawach. Korzyścią po stronie kupującego jest to, że cena, jaką płaci za towary nabywane w zestawie jest niższa niż ta, jaką musiałby zapłacić, gdyby zdecydował się kupić towary oddzielnie. Oznacza to, że […]

   Czytaj dalej

   Wniesienie nieruchomości do fundacji rodzinnej może być wyłączone z VAT jako zbycie przedsiębiorstwa

   Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.174.2024.1.AK Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu oraz wydzierżawiania nieruchomości (zarówno budynkowych jak i lokalowych). W stanie faktycznym wskazano, że zdecydowana większość czynności wykonywanych przez wnioskodawcę jest opodatkowana VAT. W ograniczonym zakresie działalność […]

   Czytaj dalej