Przegląd informacji podatkowych 1 – 8 stycznia 2021 r.

Urząd Skarbowy nie może automatycznie założyć, że doszło zaniżenia podstawy opodatkowania, jeżeli podatnik zadeklarował znacznie niższą cenę od polskiej ceny rynkowej sprowadzonego samochodu.

Wyrok WSA w Szczecinie z 23 listopada 2020 r., sygn.: I SA/Sz 613/20

Wnosząc o przywrócenie rejestracji spółki jako podatnika VAT to spółka musi wykazać brak winy.

– Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r., sygn.: I Sa/Po 522/20.

Podatnik może odliczyć VAT od towarów wykorzystywanych do czynności podatkowych, ale musi posiadać status czynnego podatnika.

– Interpretacja indywidualna z 27 listopada 2020 r., sygn.: 0114-KDIP1-3.4012.530.2020.1.KP

Dyrektor KIS: Nie ma podstaw do zastosowania przez wierzyciela korekty podatku należnego zgodnie z art. 89 ustawy o VAT, w sytuacji gdy dłużnik zatrzyma kwotę w związku z kaucją gwarancyjną.

– Interpretacja indywidualna z 9 grudnia 2020 r., sygn.: 0112-KDIL3.4012.617.2020.1.LS

Związanie usługi z nieruchomością – montaż krzeseł przeznaczonych dla konkretnej sali kinowej jest opodatkowany na zasadach ogólnych.

– Interpretacja indywidualna z 1 grudnia 2020 r., sygn.: 0112-KDIL1-3.4012.393.2020.2.JK