Przegląd prasy podatkowej 5 kwietnia – 11 kwietnia 2021 r.

NSA: Dyrektor KIS nie może wymagać od podatnika podania symbolu PKWiU we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej.

– Wyrok NSA z 19 lutego 2021 r., sygn.: II FSK 2441/20.

Postępowania karnoskarbowe, wszczęte na krótko przed upływem 5 lat, bez podjętych żadnych czynności procesowych, należy uznać, że zostało wszczęte w celu sztucznego utrzymania stanu wymagalności zobowiązania podatkowego.

– Wyrok WSA w Krakowie z 24 marca 2021 r., sygn.: I SA/Kr 1252/20. (orzeczenie nieprawomocne)

Posiadanie akcji w innej spółce wyklucza możliwość skorzystania z Estońskiego CITu.

Interpretacja indywidulna z 9 marca 2021 r., sygn.: 0114-KDIP2-2.4010.20.2021.1.AG

Spółka jawna, która powstanie z przekształcenia komandytowej, nie stanie się podatnikiem CIT, jeżeli przed dniem rejestracji przekształcenia zostanie złożona w US informacja o wspólnikach.

– Interpretacja indywidualna z 15 marca 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-1.4010.9.2021.2.ŚS

Deweloper przekazując nieodpłatnie mieszkania wspólnikom, musi rozliczyć VAT od kwoty, którą mógłby uzyskać ze sprzedaży nieruchomości.

– Interpretacja indywidualna z 31 marca 2021 r., sygn.: 0113-KDIPT1-3.4012.56.2021.2.JM