Przegląd prasy podatkowej 3-10 maja 2021 r.

WSA w Poznaniu: „Puste” faktury nie tworzą obowiązku podatkowego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w wyroku z 28 stycznia 2021 r., sygn.: I SA/PO 410/20 (orzeczenie nieprawomocne).

Interpretacja ogólna: Podatnik może uwzględnić w kosztach wydatki na nabycie obligacji skarbowych w części odsetkowej.

– Interpretacja ogólna ministra finansów z 26 kwietnia 2021 r., nr SP4.8203.2.2020.

Dwuletni okres posiadania udziałów, będący warunkiem zwolnienia dywidendowego, liczy się w spółkach komandytowych dopiero od momentu, gdy spółka ta stała się podatnikiem CIT.

Interpretacja indywidualna z 29 kwietnia 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.71.2021.2.AK.

Podzielona płatność możliwa także w przypadku cash-poolingu.

– Interpretacja indywidualna z 3 marca 2021, sygn.: 0114-KDIP1-1.4012.322.2019.9.IZ.

Rozłożenie transakcji w czasie, by umożliwić pokrycie straty z lat poprzednich nie jest unikaniem opodatkowania.

– Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 9 kwietnia 2021 r., nr DKP1.8011.19.2020.