Przegląd prasy podatkowej 6 – 12 września 2022 r.

NSA: Zwrot składki AC stanowi przychód dla leasingodawcy.

Wyrok NSA z 6 września 2022 r. sygn.: III FSK 3195/19.

NSA: Korespondencja SMS z kontrahentem, który okazał się oszustem, to za mało do wykazania należytej staranności i działania w dobrej wierze.

Wyrok NSA z września 2022 r. sygn.: I FSK 991/18.

KIS: Pożyczka między podmiotami będącymi podatnikami VAT w przypadku zwolnienia z tego podatku nie będzie również podlegała podatkowi PCC.

Interpretacja indywidualna z 26 sierpnia 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-2.4014.178.2022.1.PB

KIS: W przypadku rezygnacji z opodatkowania estońskim CIT nie powstaje zobowiązanie podatkowe od niewypłaconych zysków

Interpretacja indywidualna z 22 sierpnia 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-1.4010.112.2022.1.BS

KIS: Brak zwolnienia z akcyzy w przypadku, gdy awaryjny generator energii elektrycznej pracuje z mocą większą niż 1MW.

Interpretacja indywidualna z 5 września 2022 r. sygn. 0111-KDIB3-3.4013.153.2022.1.JS