Przegląd informacji podatkowych 20 – 26 września 2022 r.

NSA: Przelew kwoty powyżej 1000 zł z cudzego konta nie wygasi zaległości podatkowej podatnika.

Wyrok NSA z dnia 20 września 2022 r. sygn. akt III FSK 770/21

NSA: Elektrownia węglowa jako inwestycja celu publicznego korzysta z preferencyjnego wyłączenia limitowania kosztów realizacji długoterminowego projektu

Wyrok NSA sygn. akt II FSK 10/20

WSA: Postępowanie SENT (kontrola przewozu towarów) w przedmiocie nałożenia kary finansowej nie ulega przedawnieniu

Wyrok WSA z dnia 7 września 2022 r. sygn. akt I SA/Ke 270/20

KIS: Posiadanie udziałów w spółkach zagranicznych wyklucza z opodatkowania estońskim CIT.

Interpretacja indywidualna z dnia 16 września 2022 r. sygn.: 0111-KFIB2-1.4010-380.2022.2.AR

KIS: Brak możliwości odliczenia przez Spółkę Komandytową podatku CIT w okresie kiedy Spółka była spółką jawną

Interpretacja Indywidualna z dnia 9 września 2022 r. sygn.: 0114-KDIP3-1.4011.575.2022.3.BS