Przegląd informacji podatkowych 31 maja – 6 czerwca 2022 r.

NSA: Upadłość leasingobiorcy pozwala na odzyskanie części odprowadzonego podatku VAT.

Wyrok NSA z dnia 30 maja 2022 r., sygn. akt I FSK 805/18

NSA: Organ podatkowy jest obowiązany do zwrotu podatku VAT jeżeli nie dostarczył skutecznie postanowienia o przedłużeniu terminu.

– Wyrok NSA z dnia 31 maja 2022 r., sygn. akt I FSK 313/22

Interpretacja indywidualna: Interpretacja stwierdzająca czy konkretne wynagrodzenie stanowi ukryty zysk nie będzie pełniła funkcji ochronnej, jeżeli w wyniku postępowania podatkowego organ wyda odmienną decyzję.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27.05.2022 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.101.2022.2.AR

Interpretacja indywidualna: Brak możliwości dziedziczenia ulg w PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 maja 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.449.2022.1.EW

Interpretacja indywidualna: Działalność prowadzona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nie traci zwolnienia z CIT nawet jeśli część jej pracowników pracuje zdalnie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.46.2022.2.PC