Przegląd informacji podatkowych 29 listopada – 5 grudnia 2022 r.

NSA: Za przychód nie może zostać uznana należność od ubezpieczyciela za wcześniejszy zwrot pieniędzy za uszkodzone towary.

Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2022 r., sygn. II FSK 726/20

WSA: Opłata cukrowa obciąża nie producenta, a podmiot, który wprowadza produkt do obrotu detalicznego.

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 listopada 2022 r., sygn. I SA/Łd 655/22

WSA: Wydatki poczynione na środku trwałe mające na celu przeciwdziałanie Covid-19 może być jednorazowo amortyzowany.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 października 2022 r., sygn. I SA/Bk 351/22

KIS: Pełne odliczenie podatku VAT przysługuje w  przypadku aut niedopuszczonych do ruchu.

Interpretacja indywidualna z dnia 28 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-4012.677.2022.2.WN

KIS:Umożliwienie płatności Blikiem zwalnia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej.

Interpretacja indywidualna z dnia 22 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.606.2022.2.ASZ