Przegląd informacji podatkowych 21 – 28 czerwca 2021 r.

TSUE: Coraz więcej elementów może podwyższyć wartość celną

– Wyrok TSUE z 21 kwietnia 2021 r., sygn.: C-75/20.

NSA: Podatnik, który pobieżnie sprawdza nowego kontrahenta, nie zawiera z nim umowy pisemnej nie dochowuje należytej staranności.

– Wyrok NSA z 17 czerwca 2021 r., sygn.: I FSK 198/21

WSA: Nabycie wierzytelności przez przedsiębiorcę poniżej wartości nominalnej, bez dodatkowego wynagrodzenia nie jest odpłatną usługą.

– Wyrok WSA w Olsztynie z 26 maja 2021 r., sygn.: I SA/Ol 227/21. (orzeczenie nieprawomocne)

Szef KAS zgodził się na zmianę struktury właścicielskiej

– Opinia zabezpieczająca szefa KAS z 25 maja 2021 r., sygn..: DKP3.8011.31.2020.

Dyrektor KIS wypowiedział się jak należy opodatkować niepodzielone zyski przekształconej spółki.

– Interpretacja indywidualna z 18 maja 2021 r., sygn.: 0111-KDIB1-2.4010.73.2021.4.MS