Przegląd informacji podatkowych 21 – 27 listopada 2020 r.

NSA: Tylko bank może ująć w kosztach umorzony kredyt.

Wyrok NSA z dnia 10 września 2020 r. sygn. akt: II FSK 2712/19

Usługi ubezpieczeniowe nie mogą być uznane za podobne do gwarancji.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 września 2020 r. sygn. akt: III SA/Wa 2457/19

Wypłata udziału w zysku nie podlega obowiązku dokumentacyjnemu w zakresie cen transferowych.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 16 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.358.2020.3.SG

Dyrektor KIS: Pomoc z tarczy nie jest przychodem w momencie otrzymania, a sfinansowane z niej wydatki mogą stanowić koszt.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 19 listopada 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.707.2020.2.AP

Nie każda strata zmusza do obowiązków dokumentacyjnych w zakresie TP.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.249.2020.1.RK