• English
 • CIT

  18.03.2021

  Właściwe udokumentowanie likwidacji towarów

  Czy w przypadku utylizacji towarów, związanych z działalnością gospodarczą, istnieje możliwość zaliczenia strat (powstałych w wyniku likwidacji towarów) do kosztów uzyskania przychodów? Co decyduje o tej możliwości? Jakie obowiązki dokumentacyjne spoczywają na podatniku? Zapraszamy do artykułu!

  11.03.2021

  Przekształcenie spółki jawnej w komandytową nie wyklucza korzystnego rozliczenia rat leasingowych

  W dzisiejszym wpisie omawiamy dla Państwa wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację indywidualną z dnia 30 grudnia 2020 odnoszącą się do tego, że przekształcenie spółki jawnej w komandytową nie wyklucza korzystnego rozliczenia rat leasingowych. Okazuje się, że podatnik nie w każdej sytuacji spotka się z tak pozytywnym stanowiskiem organu. Jakie to sytuacje? Zapraszamy do lektury!

  09.03.2021

  Know-How w świetle ustawy o CIT

  W dzisiejszym wpisie pod lupę bierzemy pojęcie „Know-how” w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz definiowania go przez Dyrektora KIS w wydanej interpretacji indywidualnej. Jakie cechy muszą zostać spełnione by dany zespół informacji mógł zostać uznany za Know-how? O tym w najnowszym artykule! Zapraszamy!

  05.03.2021

  Memoriałowe rozliczanie „kosztów pracowniczych”

  W dzisiejszym wpisie omawiamy  temat memoriałowego rozliczenia „tzw. kosztów pracowniczych”. Jakie są zasady stosowania metody memoriałowej oraz jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Krajowa Informacja Skarbowa? O tym dowiedzą się Państwo w artykule. Zapraszamy!

  25.02.2021

  Sprzedaż wierzytelności – omówienie interpretacji MF dot. faktoringu

  W ostatnim czasie pojawiła się ważna interpretacja ogólna Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca zbywania wierzytelności handlowych w ramach faktoringu (interpretacja ogólna z dnia 15 lutego 2021 r., sygn. DD5.8201.11.2020).  Jak należy rozumieć tu wierzytelności handlowe? Co jest celem interpretacji ogólnej?

  17.07.2020

  Skondensowany Przegląd Orzecznictwa 10-17 lipca

  Przegląd ciekawych wyroków 10-17 lipca 2020.

  28.04.2020

  Artykuły spożywcze przekazane pracownikom a koszty uzyskania przychodów

  Odpowiadamy na pytanie: czy koszty poniesione przez podatnika CIT, na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom, stanowią koszt uzyskania przychodu?

  26.03.2020

  Odroczenie terminu płatności a zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

  Czy skorzystanie z możliwości odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty uniemożliwia uzyskanie wspomnianego zaświadczenia?

  Strefa wiedzy