• English
 • Doradztwo transakcyjne

  Sprzedaż lub nabycie biznesu przybiera różne formy w zależności od przyjętych modeli biznesowych oraz struktur kapitałowych. W zależności od przedmiotu transakcji możemy mówić o sprzedaży udziałów  w spółkach (share deal) przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części (transfer of going concern), sprzedaży nieruchomości lub innych składników majątkowych (asset deal) oraz transakcjach sale&leaseback. Efekt ekonomiczny transakcji pozostaje taki sam, niemniej jednak z perspektywy podatkowej każda forma nabycia lub zbycia powoduje zróżnicowane skutki podatkowe.

  Dokonanie właściwej analizy podatkowej już na etapie planowania i opracowywania schematu transakcji niewątpliwie przynosi wymierne korzyści w aspektach bezpieczeństwa podatkowego optymalnego poziomu opodatkowania. Bieżące wsparcie doradców podatkowych na każdym etapie transakcji pomaga zabezpieczyć zarówno Twój biznes jak i Twoje finanse cele niezależnie od tego czy występujesz po stronie nabywcy czy zbywcy.

  Dla kogo?
  • Planujesz zakupu przedsiębiorstwa, spółki bądź składników majątkowych?
  • Chciałbyś mieć pewność, że planowana transakcja przebiegnie w sposób optymalny i bezpieczny podatkowo?
  • Planujesz spieniężyć swój biznes i potrzebujesz wsparcia w zadbaniu o podatkową opłacalność transakcji?
  • Stoisz przed dylematem sprzedaży biznesu, ale nie wiesz od czego zacząć?
  Zakres wsparcia:
  • Analiza skutków podatkowych planowanej transakcji.
  • Identyfikacja i ocena ryzyk i potencjalnych korzyści podatkowych.
  • Opracowanie możliwych wariantów transakcji.
  • Opracowanie optymalnej podatkowo struktury transakcji.
  • Przygotowanie oraz weryfikacji umów nabycia lub sprzedaży udziałów lub aktywów.
  • Bieżące wsparcie w trakcie transakcji oraz po jej zakończeniu.

  Potrzebujesz oferty? Chcesz porozmawiać o swoim problemie podatkowym?

  Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

   Chcesz omówić swój problem podatkowy:

   Umów bezpłatne spotkanie

   Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów od CIT

   Marek Szczepanik

   tel. +48 606 809 706

   Grzegorz Szachowicz

   tel. +48 508 390 178

   Mateusz Pietranek

   tel. + 48 506 399 082

   Dominika Chodkiewicz

   tel. +48 794 170 268

   tel.

   Klaudia Zawada

   tel. +48 735 255 448

   Anna Nowakowska

   tel. +48 791 004 869

   Michał Maciejewski

   tel. +48 695 551 641

   Kinga Rabęda

   tel. +48 572 248 282

   tel.

   Wygrana sprawa przed NSA

   w sprawie kontroli podatkowej za 2013 r. oraz określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Sygn. akt II FSK 585/20

   Wygrana sprawa przed NSA

   dotycząca przysługującego Spółce zwolnienia z podatku CIT. Sygn. akt II FSK 1250/22

   Wygrana sprawa przed WSA

   w sprawie rzekomego nadużycia prawa w podatku VAT. Sygn. akt III Sa/Wa 203/22

   Wyrok NSA sygn. akt I FSK 1816/20

   Sąd sprzeciwił się bardzo powszechnemu wśród organów skarbowych, ale też często sądów, podejściu przypisywania domniemanej świadomości udziału w oszustwie wskazując, że ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, że taka świadomość istniała. Sąd nakazał uwzględnić bardzo precyzyjne kryteria, które pozwalałyby taką świadomość istnienia oszustwa uprawdopodobnić.

   Wyrok WSA w Warszawie (III SA/Wa 2555/20)

   Wyrok dotyczący nadużycia prawa. Sąd zakwestionował instrumentalne próby stosowania koncepcji nadużycia prawa przez organy wskazując na brak spełnienia przesłanek nadużycia w zgromadzonym w materiale dowodowym.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-395/09

   Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji nabycia usług z krajów uznawanych za raje podatkowe., Oasis East Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-414/07

   Niezgodność z prawem wspólnotowym polskich przepisów dotyczących ograniczenia prawa do odliczania przez przedsiębiorców podatku VAT od nabywanych przez nich samochodów osobowych oraz paliwa do nich., Magoora Sp. z o.o.

   Wygrana sprawa przed TSUE. C-313/05

   Podatek akcyzowy nakładany na sprowadzane samochody używane w związku z ich pierwszą rejestracją w Polsce., Maciej Brzeziński

   Najwięcej prowadzonych i wygranych spraw przy reprezentacji podatników przed TSUE spośród wszystkich polskich pełnomocników.

   Jerzy Martini – autor i współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex)

   Jerzy Martini – autor, współautor i redaktor Komentarza do ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Jerzy Martini – autor i współautor „VAT w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (wyd. C.H.Beck)

   Marek Wojda – współautor Komentarza do Dyrektywy VAT (wyd. Unimex) oraz ustawy o VAT (wyd. C.H.Beck)

   Wyróżnieni w rankingu „Kancelaria na Linkedin – praktyczny poradnik” przez prawniczą agencję marketingową Tomczak Stanisławski.

   Wielokrotnie wyróżniani w rankingach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej.

   Wykładamy na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Handlowej

   Jerzy Martini corocznie wyróżniany w prestiżowym rankingu Chambers & Partners, wskazywany jako Band I (najwyższy możliwy poziom) w indywidualnym rankingu doradców podatkowych w kategorii Tax Consultants.

   Autorzy i komentatorzy publikacji podatkowych w branżowej prasie.

   Skorzystaj z naszej wiedzy i dowiedz sie więcej!

   NSA w uchwale zdecyduje o skutkach w VAT cesji uprawnień z umowy deweloperskiej

   W dniu 23 listopada 2023 r. NSA przedstawił do rozstrzygnięcia składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: Czy cesję uprawnień z umowy deweloperskiej należy traktować jako usługę opodatkowaną stawką 23%, stosownie do art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., czy jako czynność związaną z dostawą lokalu […]

   Czytaj dalej

   Wyrok WSA – Spółka jawna nie musi być podatnikiem CIT, aż do likwidacji tej spółki

   Spółka jawna przestanie być podatnikiem CIT, jeżeli jej wspólnikami zostaną wyłącznie osoby fizyczne – stanowisko takie zajął WSA w Łodzi w wyroku z 19 października 2023 r. (sygn. akt I SA/Łd 618/23). Przypomnijmy, że od 2021 niektóre spółki jawne zostały objęte regulacjami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jawna, jeżeli jej wspólnikami nie […]

   Czytaj dalej

   31 grudnia 2023 r. upływa termin publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

   Tylko do 31 grudnia 2023 r. podatnicy, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym[1], mają czas na opublikowanie na swoich stronach internetowych informacji o strategii podatkowej realizowanej za rok 2022. Kto musi sporządzać i publikować informację o realizowanej strategii podatkowej? Do przygotowania i opublikowania informacji o strategii podatkowej zobowiązane są: podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na […]

   Czytaj dalej