Zerowa stawka VAT na eksport towarów wciąż problematyczna?

Rozpatrzona kilka dni temu przez NSA sprawa o sygn. I FSK 2062/17, jest kolejną, która pokazuje, że przede wszystkim faktyczne warunki transakcji mają znaczenie dla zastosowania zerowej stawki VAT przy eksporcie. Jakie zatem okoliczności są kluczowe, aby móc zastosować stawkę 0% VAT?

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu.

Link: Poland – Zero VAT rate on exports is still problematic (globalvatcompliance.com)