Od dziś co piątek na Linkedin i blogu – przegląd orzecznictwa

Kwestionowanie realności transakcji a prawo do odliczenia podatku VAT.

TSUE wskazał, że nie można odmówić prawa podatnika do odliczenia VAT, gdy nie jest on w stanie przedstawić innych niż faktura dowodów na rzeczywisty charakter transakcji.

– Wyrok TSUE, 4 czerwca 2020 r., sygn. akt: C-430/19.

WSA w Poznaniu: Przedmiotem interpretacji podatkowych mogą być przepisy dotyczące MDR.

– Wyrok WSA w Poznaniu, 13 maja 2020 r., sygn.: I SA/Po 39/20.

Zbycie uprawnień wspólnika nie oznacza wystąpienia ze spółki osobowej.

Przychód ze zbycia praw majątkowych podlega opodatkowaniu i może zostać pomniejszony o koszty jego uzyskania.

– Wyrok NSA, 14 lipca 2020 r., sygn. akt: II FSK 3017/19.

Przeniesienie rawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu nie jest odpłatnym zbyciem.

Wykonanie zobowiązania nie powoduje przysporzenia majątkowego tak samo, jak w przypadku zwrotu pożyczki.

– Wyrok NSA, 9 lipca 2020 r., sygn. akt: II FSK 1196/18.

Danina solidarnościowa a dochody zwolnione z PIT.

Przy obliczaniu podstawy daniny nie uwzględnia się dochodów zwolnionych z PIT, z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz dywidend.

– Interpretacja indywidualna, 9 lipca 2020 r., sygn.: 0115-KDIT3. 4011.367.2020.1.KR.