Przegląd prasy podatkowej 9 – 14 listopada 2021 r.

O charakterze terenu jako przeznaczonego pod zabudowę można mówić jedynie, gdy w świetle planu miejscowego jego budowlany charakter ma podstawowe, dominujące znaczenie.

Wyrok NSA z 10 listopada 2021 r., sygn. akt: I FSK 575/18.

NSA: Wymiana kryptowaluty na inną była i jest bez podatku dochodowego.

Wyrok NSA z 9 listopada 2021 r., sygn.: II FSK 247/19.

Unieważniony kredyt frankowy stanowi dla banku koszt podatkowy.

Wyrok WSA w Warszawie z 10 listopada 2021 r., sygn. akt: III SA/Wa 1234/21.

Przy obliczaniu daniny solidarnościowej nie uwzględnia się straty z lat ubiegłych.

– Wyrok WSA w Bydgoszczy z 12 października 2021 r., sygn. akt: I SA/Bd 477/21.

KIS: Błędne zawiadomienie skutkuje podatkiem – informacja CIT-15J powinna zostać złożona przez spółkę przekształcaną, a nie spółkę przekształconą.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 26 października 2021 r., sygn.: 0111-KDIB2-1.4010.367.2021.1.AR.